Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Loomis AB: Loomis AB möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 6 maj 2020

Styrelsen i Loomis AB (publ) har, i linje med vad som anges i
kallelsen till årsstämman, beslutat att aktieägare i Loomis AB ska
kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta.
Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i
bolagsstämmolokalen, som ett led i att minimera risken för spridning
av coronaviruset (COVID-19). Loomis vill uppmana samtliga aktieägare
att utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska,
utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande vid årsstämman enligt instruktionerna i kallelsen, använda
ett särskilt formulär som finns tillgängligt på Loomis hemsida
www.loomis.com.

Det ifyllda formuläret måste vara Loomis AB tillhanda senast måndagen
den 4 maj 2020 kl. 12.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till
Loomis AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till
GeneralMeetingService@euroclear.eu. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar
genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten
ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman och på bolagets
hemsida kommer Loomis även att vidta försiktighetsåtgärder för att
minska risken för spridning av coronaviruset i samband med stämman.
Dessa åtgärder innebär bland annat att ingen dryck och förtäring
kommer att serveras, att VD inte kommer att hålla något anförande och
att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som
inte är aktieägare. Med hänsyn till smittorisken avråder Loomis från
deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta
genom förhandsröstning.

Loomis följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på
sin hemsida, www.loomis.com, uppdatera informationen om vilka
ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

Patrik Andersson
Vd och koncernchef

Mobiltelefon: 076-111 34 00
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/loomis-ab/r/loomis-ab-mojliggor-forhandsrostn...
https://mb.cision.com/Main/51/3090130/1230792.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.