Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Loomis AB: Loomis delårsrapport januari - mars 2020 och förändring inom koncernledningen

Januari - mars 2020
Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 5 329 MSEK jämfört
med 5 006 MSEK för motsvarande period föregående år. Den
valutajusterade tillväxten uppgick till 2 procent (5) och den
organiska tillväxten var 0 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1)] uppgick till 589 MSEK (564) och
rörelsemarginalen var 11,0 procent (11,3).

Resultat före skatt uppgick till 490 MSEK (509) och resultatet efter
skatt var 365 MSEK (379).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,85 SEK
(5,04).

Rörelsens kassaflöde[2)] uppgick till 768 MSEK (30) motsvarande 134
procent (5) av rörelseresultatet (EBITA)[ 2)].

Som tidigare kommunicerats har styrelsen beslutat att dra tillbaka
förslaget om utdelning för 2019 om 11 kronor per aktie och slutligt
ställningstagande om utdelning avses ske på en extra bolagsstämma när
konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas.

Den pågående coranapandemin hade som helhet en begränsad negativ
påverkan på intäkterna och rörelseresultatet under kvartalet.

Kristoffer Wadman, som idag innehar positionen som
Innovationsdirektör, kommer att lämna koncernledningen och gå in i
rollen som marknadsdirektör för Loomis satsningar inom digitala
betalningsplattformar.

[1)] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och
intäkter samt jämförelsestörande poster.

[2)] Nyckeltalet och ration rapporteras exklusive effekter från IFRS
16.

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 15.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/loomis-ab/r/loomis-delarsrapport-januari---ma...
https://mb.cision.com/Main/51/3105478/1243019.pdf
https://mb.cision.com/Public/51/3105478/9d20966cb63bedd0.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.