Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Loomis AB: Loomis delårsrapport januari - september 2019

Juli - september 2019
Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 5 492 MSEK jämfört
med 4 918 MSEK för motsvarande period föregående år. Den
valutajusterade tillväxten var 6 procent (8), varav den organiska
tillväxten uppgick till 3 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1)] uppgick till 737 MSEK (626) och
rörelsemarginalen var 13,4 procent (12,7).

Resultat före skatt uppgick till 660 MSEK (565) och resultat efter
skatt var 492 MSEK (422).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 6,54 SEK
(5,61).

Rörelsens kassaflöde[2)] uppgick till 712 MSEK (430) motsvarande 99
procent (69) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari - september 2019
Koncernens intäkter för perioden uppgick till 15 702 MSEK (14 212).
Den valutajusterade tillväxten var 5 procent (8), varav den organiska
tillväxten uppgick till 3 procent (3).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1)] uppgick till 1 908 MSEK (1 608) och
rörelsemarginalen var 12,2 procent (11,3).

Resultat före skatt uppgick till 1 658 MSEK (1 542) och resultatet
efter skatt var 1 239 MSEK (1 151).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,47 SEK
(15,30).

Rörelsens kassaflöde[2)] uppgick till 1 732 MSEK (1 156) motsvarande
93 procent (72) av rörelseresultatet (EBITA).

[1)] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och
intäkter samt jämförelsestörande poster.

[2)] Nyckeltalet och ration rapporteras exklusive effekter från IFRS
16.

1 november 2019

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra
aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk
av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 1 november 2019 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/loomis-ab/r/loomis-delarsrapport-januari---se...
https://mb.cision.com/Main/51/2951521/1134142.pdf
https://mb.cision.com/Public/51/2951521/877a830beb410206.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.