Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Loomis AB: Loomis expanderar inom internationell värdehantering genom förvärv av VIA MAT

Loomis har träffat överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i
VIA MAT Holding AG ("VIA MAT"). VIA MAT har huvudkontor i Zurich,
Schweiz, och är ett av världens ledande företag inom internationell
värdelogistik. Köpeskillingen, efter avdrag för förvärvad nettokassa,
uppgår till cirka 200 MCHF motsvarande cirka 1 450 MSEK.

Förvärvet innebär att Loomis utökar sitt tjänsteerbjudande till att
omfatta International Services utöver de redan befintliga
tjänsteområdena värdetransporter och kontanthantering. International
Services innefattar tre olika verksamhetsområden; internationella
transporter av kontanter och ädelmetaller, förvaring av värdeföremål
och övrig logistikhantering.

Genom förvärvet blir Loomis även marknadsledande inom värdehantering
på den inhemska schweiziska marknaden där VIA MAT redan idag har en
stark position.

De förvärvade årliga intäkterna uppgår till cirka 290 MCHF varav cirka
240 MCHF är hänförliga till International Services och cirka 50 MCHF
till den inhemska värdehanteringen i Schweiz.

VIA MAT med dotterbolag har cirka 1 000 anställda med verksamhet i
Asien, Sydamerika, Mellanöstern, USA och Europa. Förvärvet innebär
att Loomis utökar sin verksamhet till att omfatta ett flertal nya
länder samtidigt som Loomis tillförs nya tillväxtmöjligheter.

Rörelsemarginalen i VIA MAT uppgår till cirka 6 procent jämfört med
Loomis rörelsemarginal på 9,7 procent för 2013. Förvärvet förväntas
ha en marginell positiv påverkan på Loomis resultat per aktie för
2014.

Den inhemska schweiziska värdehanteringsverksamheten kommer att
inkluderas i segment Europa medan International Services kommer att
rapporters som ett nytt segment. VIA MAT kommer att konsolideras i
Loomis räkenskaper från och med att transaktionen är slutförd och
Loomis tillträtt som ägare. Loomis beräknas tillträda som ägare
senast den 30 april, 2014. Köpeskillingen kommer att erläggas vid
tillträde.

"Förvärvet passar perfekt för Loomis då International Services är en
viktig pusselbit i erbjudandet till våra kunder. Förvärvet skapar
dessutom ytterligare tillväxtmöjligheter såväl i befintliga som på
nya marknader. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med VIA
MATs ledningsgrupp och anställda för att tillsammans skapa framgång.
Vi är mycket glada över att VIA MAT blir en del av Loomis",
kommenterar Jarl Dahlfors, Loomis VD och koncernchef.

Slutförandet av förvärvet är avhängigt av myndighetsgodkännande och
övriga sedvanliga villkor.

2014-04-04

En press- och analytikerkonferens på telefon äger rum den 4 april kl.
10.00.

Telefonnummer 08-505 201 14, +44 (0) 207 1620 177 eller +1 334 323
6203, konferens id: 943593.

Enskilda intervjuer kan bokas via Carina Cederblad, 08-522 920 53
eller carina.cederblad@loomis.com.

Jarl Dahlfors
VD och koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och
andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt
400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20
000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är
noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 4 april 2014 kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loomis-ab/r/loomis-expanderar-inom-internation...
http://mb.cision.com/Main/51/9563779/229229.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.