Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-06

Loomis AB: Loomis omstrukturerar hantering av fysisk utländsk valuta (FX) i Norge

Loomis ambition är att alltid säkerställa regelefterlevnad och har högt ställda krav för etiska riktlinjer. Det gäller såväl bolagsstyrning som riskhantering inom verksamheterna och andra områden. Loomis initierade därför omgående en intern och två externa utredningar för att utvärdera Loomis FX system för motverkande av penningtvätt (AML) samt för att granska efterlevnaden av relevanta regelverk. Slutsatserna från utredningarna kommunicerades genom ett pressmeddelande den 19 juli 2019.

Utredningarna identifierade brister i förhållande till regelefterlevnad under perioden som utredningarna avsåg (2016-2018). Loomis åtgärdade bristerna och har stärkt organisationen avseende regelefterlevnad. Loomis kontaktade även den norska Finansinspektionen (NFSA) för att dela slutsatserna från utredningarna men även för att informera om de åtgärder som genomförts. Baserat på de tidigare bristerna som utredningarna påvisade har NFSA nyligen informerat Loomis FX att de övervägde att återkalla tillståndet för att utföra FX affärer i Norge för Loomis FX.

Mot bakgrund av ovan har Loomis FX därför valt att återlämna tillståndet och även fått en bekräftelse från NFSA att Loomis FX inte längre står under tillsyn och att deras granskning inte kommer att leda till ett formellt beslut. Loomis FX verksamhet i Norge var begränsad och omsatte 2019 drygt 60 MSEK, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av Loomis-koncernens omsättning.

Loomis internationella strategi avseende FX-verksamheten ligger fast. I december 2018 förvärvade Loomis bolaget CPoR Devises (CPoR). CPoR är ett franskt kreditinstitut som står under tillsyn av den franska finansiella tillsynsmyndigheten. CPoR har en stark position på den franska FX marknaden. Loomis AB, koncernens moderbolag, leder tillsammans med CPoR strategin för den internationella expansionen inom FX, i linje med vad som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen den 5 september 2019. Processen med CPoR som nav för koncernens sammantagna FX verksamhet intensifierades efter att de externa och interna utredningarna färdigställdes 2019.

Författare Loomis AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.