Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Loomis AB: Loomis styrelse har beslutat om fortsatta återköp av egna aktier

Styrelsen för Loomis AB har beslutat att fortsätta med de återköp av egna aktier som inleddes tidigare i år. Återköpen sker i syfte att anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och görs med stöd av det av årsstämman 2021 beviljade återköpsbemyndigandet.

Återköp får inledas den 4 november 2021, avslutas senast den 4 januari 2022 och omfatta ett belopp om maximalt 200 miljoner kronor. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Nordea Bank Abp kommer att administrera återköpen och, baserat på handelsorder från Loomis, fatta sina handelsbeslut oberoende av Loomis.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Loomis uppgår till 75 279 829 och bolaget innehar 608 782 egna aktier.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

2 november 2021

Kristian Ackeby

Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: anders.haker@loomis.com

Författare Cision