Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Loomis AB: Loomis styrelse utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier

Styrelsen för Loomis AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet, beviljat av årsstämman 2021, att återköpa egna aktier i syfte att anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Återköp får inledas den 26 juli 2021, avslutas senast den 30 september 2021 och omfatta ett belopp om maximalt 150 miljoner kronor. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Nordea Bank Abp kommer att administrera återköpen och, baserat på handelsorder från Loomis, fatta sina handelsbeslut oberoende av Loomis. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod innan offentliggörande av en finansiell rapport. 

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Loomis uppgår till 75 279 829 och bolaget innehar 53 797 egna aktier.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

22 juli 2021

Kristian Ackeby

Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: +1 281 795 8580
Epost: anders.haker@loomis.com

Författare Cision