Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Loudspring: Beslut vid Loudspring Abp:s ordinarie bolagstämma

Loudspring Abp Pressmeddelande 19.12.2018 kl. 15:00 (EET)

Loudspring Abp:s extraordinarie bolagstämma hölls 19.12.2018 i
Helsingfors. Vid den ordinarie bolagstämman var totalt 8 aktieägare,
408 394 A-aktier, 2 242 138 K-aktier och 45 251 154 röster
representerade.

På bolagstämman behandlades följande ärenden:

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter

Det konstaterade att bolaget den 21 november 2018 har ingått ett
låneavtal med Nordic Environment Finance Corporation ("NEFCO") som
långivare ("Avtalet för Konvertibelt Lån").

Den extraordinarie bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i
en eller flera transaktioner, om emission av optionsrätter som
berättigar till aktier avsedda enligt kapitel 10, stycke 1 i
aktiebolagslagen för att möjliggöra implementeringen av
konverteringen med avseende till Avtalet för Konvertibelt Lån mot
betalning eller utan betalning.

Bemyndigandet gäller emission av högst 2,500,000 optionsrätter. Varje
optionsrätt berättigar till tecknandet av en (1) A-aktie.

Teckningspriset för A-aktierna är EUR en (1) per en (1) A-aktie. Ifall
alla erbjudna A-aktier tecknas uppgår det aggregerade teckningspriset
till EUR 2,500,000. Teckningspriset har fastställts enligt det som
överenskommits i förhandlingarna gällande emissionen av
optionsrätterna som berättigar till A-aktier i Bolaget. A-aktierna
skall tecknas och betalas av NEFCO, vilket kvitteras mot NEFCOS
fordringar från Avtalet för Konvertibelt Lån, en (1) euro mot en (1)
A-aktie.

Styrelsen är bemyndigad att emittera antingen nya A-aktier eller egna
A-aktier som möjligen ägs av bolaget. Bemyndigandet berättigar
styrelsen att besluta om alla villkor gällande emissionen av
optionsrätter som berättigar till tecknandet av A-aktier, inklusive
rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vidare är styrelsen bemyndigad att besluta om ändringar till villkoren
för Avtalet för Konvertibelt Lån (inklusive, för att undvika tvivel,
villkoren för tecknandet av optionerna).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet endast i samband med
Avtalet för Konvertibelt Lån, för emissionen av ovannämnda
optionsrätter och för att underlätta konversionen till A-aktier i
bolaget genom utnyttjandet av optionsrätter som berättigar till
bolagets A-aktier.

Bemyndigandet är i kraft till den 19 december 2023. Bemyndigandet
återkallar eller ändrar inte på något tidigare bemyndigande givet
till styrelsen.

LOUDSPRING ABP

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Lassi Noponen, VD Loudspring Plc. Tel. +358 40 501 5127,
lassi.noponen@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Styrelseordförande Loudspring Plc. Tel. +46 70 515
40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Erik Penser Bank AB, Certified Advisor. Tel. +46 8 463 83 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
december 2018 kl. 15:00 CET.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en industriell grupp som fokuserar på att spara
naturresurser. Vi äger och förvaltar Nordiska tillväxtföretag som
tillför en stor miljömässig nytta. Vi har en diversifierad portfölj
för att balansera utvecklingen i de individuella bolagen. Våra
teknologier sparar energi, vatten och material i industrin, i
fastigheter och i människors vardag. Vår verksamhet består av två
delar: Loudspring Industry - majoritetsägda verksamheter, and
Loudspring Ventures - ägande i minoritetsposter.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med
ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring (https://twitter.com/loudspring?lang=en)

IG: @loudspring_earth (https://www.instagram.com/loudspring_earth/)

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loudspring/r/beslut-vid-loudspring-abp-s-ordin...
https://mb.cision.com/Main/13163/2704263/966120.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.