Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Lovisagruvan: Lovisagruvan AB ansöker om nya undersökningstillstånd

Lovisagruvan AB ansöker om dispens från förbudsår samt ansöker om
undersökningstillstånd för tre områden i direkt anslutning till
Lovisagruvans bearbetningskoncession och till stor del inom den 1 km
vida skyddszon som omger Lovisagruvans bearbetningskoncession.
Ansökan avser en sammanlagd yta av drygt 680 hektar och benämns:
Östanbo Nr 1, Jönshyttan Nr 1 och Åboda Nr 1, samtliga i Lindesbergs
kommun, Örebro län. I det berörda området finns flera gamla gruvor
samt även, den i omgångar sedan 1400-talet bearbetade, Håkansboda
koppargruva. Tidigare gruvbrytning och prospektering har visat på
flera förekomster av såväl zink, bly, silver som koppar inom det
aktuella området.

Området runt Lovisagruvans bearbetningskoncession har under lång tid
varit belagt med flera olika omgångar av främmande
undersökningstillstånd. Nu senast har Kopparberg Mineral AB innehavt
flera undersökningstillstånd i området och även ansökt om
bearbetningskoncession för Håkansbodafyndigheten vilken är belägen
inom Lovisagruvans skyddsområde, d.v.s. mindre än 1 km från gränsen
för Lovisagruvans bearbetningskoncession.

Kopparberg Mineral AB sökte bearbetningskoncession för
Håkansbodafyndigheten hos Bergsstaten 2012 med ett angivet innehåll
av 600 kton indikerad och 1 485 kton antagen mineraltillgång.
Halterna angavs av Kopparberg Mineral AB till ca 1,5 % koppar och 0,4
g guld per ton med något silver och kobolt.

Kopparberg Mineral AB fick avslag på sin ansökan om
bearbetningskoncession 2013. Bolaget överklagade då hos Regeringen
men överklagandet avslogs 2014. Kopparberg Mineral ansökte om
rättsprövning av Regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen
vilket avslogs november 2015. Samtidigt upphörde våren 2015
Kopparberg Minerals undersökningstillstånd för området och bolagets
ansökan om förlängning avslogs av Bergmästaren. Kopparberg Mineral AB
överklagade avslaget till Förvaltningsrätten i Falun som i februari
2016 avslog överklagandet. Avslaget vann laga kraft den 23 februari
2016.

Att Lovisagruvan nu ansöker om dispens från förbudsår och ansöker om
nya undersökningstillstånd för området runt gruvan grundas på att
tolkning av ny geologisk information från borrningar och brytning i
gruvan har visat att det kan finnas potential för intressanta fynd
utanför det nuvarande bearbetningskoncessionsområdet och det är
därför av stor vikt för Lovisagruvan att succesivt kunna utsträcka
prospekteringen till att söka den omedelbara fortsättningen på
Lovisagruvans mineraliserade bergartssekvens utanför nuvarande
koncessionsområde. Bolaget har under mycket lång tid varit
kringgärdat av främmande undersökningstillstånd vilket försvårat
utökning av den mineraltillgången som ligger till underlag för
brytningsplanering och framtida drift.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök 070 511 32 12
nordenhok.g@gmail.com (nordenhok.g@gmail.com%20%20%20)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/lovisagruvan-ab-ansoker-om-nya-...
http://mb.cision.com/Main/11567/9925376/482436.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.