Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-24

Lovisagruvan: Lovisagruvan går vidare till steg 2 i utvecklingen av kopparprojektet Pahtohavare och ökar sin andel från 20 % till 35 %

I steg 1 har Lovisagruvan genomfört borrningar i fyndigheten med syfte
att öka kunskapen om mineraliseringen. Vidare har arbete utförts för
att utveckla lämplig anrikningsmetod. En inledande studie av
miljöproblematiken har även utförts. Lovisagruvan bedömer på basis av
det utförda arbetet att projektet fortsatt är mycket intressant och
har därför beslutat gå vidare till steg två i avtalet med australiska
Hannans Reward. Åtagandet innebär att Lovisagruvan nu erhåller
ytterligare 15 % i projektet och därmed uppnår 35%.

Pahtohavare ligger 8 km söder om Kiruna. Fyndigheten hittades av SGAB,
(Sveriges Geologiska AB), 1984 och har sedan dess haft flera olika
ägare. Delar av fyndigheten har brutits av Outokumpu 1989-1996, under
vilken period, uppskattningsvis 1,7 Mton med en kopparhalt om 1,9 %
Cu och 0,9 g/t guld transporterades till deras anrikningsverk vid
Viscariagruvan nordväst om Kiruna.

Vid Pahtohavare finns flera olika typer av mineralisering, dels
kopparsulfidmineraliseringar, dels kopparoxidmineraliseringar.
Lovisagruvans utvecklingsarbete är primärt koncentrerat mot den
kopparoxidmineralisering som kan brytas i dagbrott.

Mineraltillgången i Centrala Pahtohavare har augusti 2013 bedömts av
oberoende konsultföretaget SRK på uppdrag av tidigare ägare. SRK's
arbete resulterade i bedömningen att kopparoxidmineraliseringen i det
område som benämns "Centrala Pahtohavare" innehåller en antagen
mineraltillgång om 1,4 Mton, (Inferred Resource enligt JORC-koden),
med 1,81 % koppar och 0,6 g guld per ton.

I fas 1 har Lovisagruvan

- genomfört ett borrprogram om totalt 8 diamantborrhål omfattande 760 m. Resultaten har tidigare rapporterats och Lovisagruvans bedömning är nu att mineraliseringen är intressant att arbeta vidare med.

- studerat lakningsproblematiken genom laboratorietest och diskussioner med expertorganisationer varigenom olika möjliga metoder har kunnat indikeras.

- studerat miljösituationen genom provtagning på olika ställen i undersökningsområdet och bedömning av de miljöskyddande åtgärder som kommer att krävas.

I enlighet med ursprungsavtalet ställer nu Lovisagruvan en
kreditfacilitet om 3 MSEK till Hannans Rewards förfogande mot
säkerhet i Hannans Rewards ägarandel. Återbetalning av utnyttjat
belopp skall ske inom ett år.

I steg 2 skall Lovisagruvan inom 12 månader utarbeta och lämna in en
ansökan om bearbetningskoncession till Bergmästaren. En
bearbetningskoncession, d.v.s. rätt att producera, gäller i 25 år
enligt minerallagen och är nödvändig för att ta risken med fortsatt
utvecklingsarbete och investering i produktionsanläggningar.

När bearbetningskoncession erhållits kan utvecklingsarbetet fortsätta
och utmynna i en s.k. Feasibility Study som blir underlag för
finansieringen av utbyggnaden till produktion. Lovisagruvans andel
kommer då att successivt ha ökat till 75 %.

Nuvarande bedömning är att om lakning av kopparoxiden kan ske med ett
80 % utbyte för koppar, så skulle preliminära intäkter vid en
brytning av 200 000 ton per år, vid i dagens pris- respektive
valutakursläge, kunna bli i storleksordningen 110 MSEK per år.
Möjligheterna att även utvinna guldinnehållet är i dagsläget oklara
och därför inte inräknade i intäktssiffran.

Kostnaderna för brytning, utvinning, återställning etc. är ännu
osäkra, men generellt kan sägas att dagbrottsbrytning är väsentligt
billigare än underjordsbrytning.

Produktionsstart kan inte förväntas för än om ett antal år.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök

070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/lovisagruvan-gar-vidare-till-st...
http://mb.cision.com/Main/11567/9872907/448560.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.