Du är här

2018-08-09

Lovisagruvan minskade omsättningen och resultatet i andra kvartalet

Gruvbolaget Lovisagruvan redovisar minskad omsättning under andra kvartalet
jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en lägre
vinst.

Intäkterna från malmleveranser sjönk till 21,5 miljoner kronor (22,6).
Nettointäkterna uppgick till 14,7 miljoner kronor (18,3), en minskning med
20 procent mot föregående år.

Gruvresultatet blev 9,1 miljoner kronor (12,3). Rörelseresultatet blev 7,2
miljoner kronor (10,8), med en rörelsemarginal på 49,0 procent (59,0).

Resultatet före skatt var 7,2 miljoner kronor (10,7). Resultatet efter
skatt blev 5,6 miljoner kronor (8,4), en minskning med 33 procent mot
föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,63 kronor (2,45).

Produktionen har i stort sett följt planen som är att producera 42 000 ton
under 2018. Under första halv-året har 22 168 ton producerats vilket är
lika med föregående års första halvår (22 000). Malmlagret har minskat och
är nu 8 650 ton (22 300).

Metallpriserna i svenska kronor per ton har hållit sig på en hög nivå även
under andra kvartalet. En fortsatt god konjunktur i världsekonomin är den
viktigaste orsaken. Prisnivån har varit väsentligt högre än andra kvartalet
2017.

Bolaget uppger att högre priser dock ej uppvägde de lägre halterna och som
lett till en retroaktiv intäktjustering. Vidare har en försvagning av
framförallt zinkpriset inträffat i slutet av juni och början av juli under
påverkan av den oro som amerikanska utspel om höjda tullar skapat och som
kan leda till handelskrig.

Lovisagruvan upprepar att produktionsplanen för 2018 siktar mot en
årsproduktion om 42 000 ton, vilket kan jämföras med 41 165 ton för 2017,
och leveransplanen på 50 000 ton, jämfört med 54 217 ton i fjol.

Vidare upprepas även att resultatet efter finansnetto i moderbolaget
beräknas 2018, liksom 2017, nå en hög nivå med ett, genom lagerminskning,
starkt kassaflöde.

"Metallhaltsproblematiken kommer att utredas under året. För närvarande
görs bedömningen att de lägre halterna sannolikt orsakas av en högre än
förväntad gråbergsinblandning från vissa brytningsområden men avvikelser i
provtagning och analys kan inte uteslutas", uppger bolaget vidare.

Lovisagruvan, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 14,7 18,3 -19,7%
Rörelseresultat 7,2 10,8 -33,3%
Rörelsemarginal 49,0% 59,0%
Resultat före skatt 7,2 10,7 -32,7%
Nettoresultat 5,6 8,4 -33,3%
Resultat per aktie, kronor 1,63 2,45 -33,5%

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0024EBC-table-1

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.