Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

LOVISAGRUVAN: SÄNKER UTDELNING TILL 3 KR/AKT (4)

STOCKHOLM (Direkt) Lovisagruvans intäkter från malmleveranser uppgick till
14,1 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2018 (16,3).

Rörelseresultatet blev 3,6 miljoner kronor (0,7) och rörelsemarginalen därmed
23 procent (4).

Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie (4).

"Utdelningssänkningen föreslås med syfte att ytterligare stärka den goda
soliditeten och likviditeten i ett läge där investeringsklimatet i
gruvbranschen, som redan är kärvt, kan bli ännu kärvare. Att då ha stark
soliditet och likviditet kan bli gynnsamt för aktieägarna på längre sikt",
skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Inför 2019 konstaterar bolaget att metallpriserna för närvarande är något
lägre än genomsnittet för 2018 och den närmaste utvecklingen är svår att
förutsäga.

Metallhalterna i de levererade kvantiteterna beräknas kunna hållas på en högre
nivå än genomsnittet för 2018.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt