Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Lucara 2 kv: Nettoresultatet blev 23 MUSD (-7,6)

(SIX) Lucara Diamond rapporterar ett nettoresultat på 23
miljoner dollar (-7,6), motsvarande 0,06 dollar per aktie
(-0,02) för det andra kvartalet 2013.

Ebitda-resultatet låg på 29 miljoner dollar (-6,2).

Intäkterna var 47 miljoner dollar (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 29 miljoner
dollar (-4,3) med likvida medel vid rapportperiodens utgång på
29 miljoner dollar (7,7).

Under andra kvartalet 2013 sålde bolaget diamanter om 89.619
karat från Karowe gruvan motsvarande 47 miljoner
dollar.

Bolaget upprepar att man spår en diamantförsäljning på
420.000 karat under helåret 2013.

Bolaget räknar med att arrangera ytterligare tre auktioner
under året varav åtminstone en försäljning av stora, speciella
diamanter. Septemberförsäljningen beräknas bli på cirka 78.000
karat och de två försäljningarna under fjärde kvartalet beräknas
ge ett snitt på 53.000 karat.

Karowegruvans operativa rörelsekostnader väntas bli 23 dollar
per behandlat ton, i linje med tidigare prognos. Investeringarna
under 2013 beräknas bli cirka 5 miljoner dollar, i linje med
tidigare prognos.

Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News

Författare TIC