Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

LUCARA DIAMOND: STUDIE UNDERJORDSGRUVA "EXTREMT BRA" - VD

STOCKHOLM (Direkt) Den preliminära ekonomiska granskning - en så kallad
Preliminary Economic Assessment (PEA) - som gruvbolaget Lucara Diamond
genomfört som ett första steg i en möjlig utveckling av en underjordsgruva
vid det nuvarande diamantdagbrottet Karowe i Botswana, är "extremt" positiv.

Det menar vd William Lamb.

"När jag presenterade kalkylen för styrelsen var flera ledamöter överraskade
av hur lovande resultatet från studien var", säger han i en kommentar till
Nyhetsbyrån Direkt.

Studien följer på det borrprogram om sammanlagt 10.000 meter som genomförts
under året för att utöka kunskapen om Karowe-fyndighetens utseende på nivåer
mellan 400 och 600 meters djup. Ytterligare möjligheter på större djup finns
också, då det redan är känt att det diamanthaltiga kimberlitområdet sträcker
sig åtminstone 750 meter under jordytan.

Resultaten från de hittills genomförda borrningarna används nu för nästa steg
i processen, en så kallad pre-feasibilty study (PFS) -
förgenomförbarhetsstudie - som väntas bli klar under det andra kvartalet
2018.

"Arbetet som gjorts hittills indikerar att gruvans livslängd skulle kunna
förlängas med tio år. Går man ytterligera 150 meter ned skulle det kunna
handla om fem år därtill", säger William Lamb, som påminner om att det
nuvarande dagbrottet i dagsläget beräknas vara i drift till 2026.

Enligt studien finns möjlighet att bryta totalt 2,72 miljoner carat
rådiamanter, 272.000 carat per år, med ett nuvärde efter skatt om 451
miljoner dollar. Som en jämförelse kan nämnas att vid det nuvarande
dagbrottet bryts i genomsnitt drygt 300.000 carat per år. Nettokassaflödet
beräknas till 820 miljoner dollar.

Kalkylen för den tänkta underjordsgruvan är oberoende av dagens verksamhet i
dagbrottet, men utgår från att den nuvarande utrustningen för krossning och
anrikning av malmen samt utvinning av diamanter kan användas. De
investeringar som behövs gäller därför uteslutande verksamheten under jord.
Kalkylen baseras på att denna utrustning köps, men andra alternativ ska också
utredas.

Underjordsgruvan siktar framför allt på att bryta i de södra delarna av
Karowe-gruvan, i den så kallade south lobe där de största diamanterna
historiskt utvunnits, men där materialet också är hårt och svårbearbetat.

Den teknik för brytning som Lucara använder för kalkyländamål på de större
djupen kallas sub-level caving, ett jämförelsevis dyrt sätt att bryta.

"Det innebär att när vi väl gör PFS:n finns möjligheter att sänka kostnaderna
jämfört med den preliminära kalkylen", säger Lucara-chefen.

Potentiellt finns fler möjligheter att förbättra kalkylen, men för det krävs
ytterligare ekonomiska och tekniska studier, påpekar William Lamb vidare.

I beräkningarna ligger också en förmodad genomsnittlig uppgång av
rådiamantpriserna med 2,5 procent per år, vilket kan förefalla optimistiskt
mot bakgrund av de senaste två årens prisnedgångar.

"Tar man de större diamanter vi sålt med i beräkningarna erhåller vi redan
idag snittpriser som motsvarar 2030 års nivå baserat på en årlig ökning om
2,5 procent. Därför är våra beräkningar inte särskilt aggressiva",
kommenterar William Lamb.

Investeringen väntas uppgå till 195 miljoner dollar inklusive en reserv på 25
procent fram till produktionsstart, som beräknas till 2025. Under tio år av
produktion väntas ytterligare kapitalkostnader om 177 miljoner dollar.

"Totalt sett ser det extremt bra ut och det beräknade kassaflödet visar att vi
ska kunna fortsätta att betala utdelning långt in i 2030-talet", säger
Lucaras vd.

Nästa steg i processen är en resursuppdatering av Karowegruvan, något som
väntas bli klart under årets fjärde kvartal. Under de första månaderna 2018
planeras hydrologiska och geotekniska borrningar för att förbättra
förståelsen för fyndigheten och i det andra kvartalet väntas alltså en
komplett förgenomförbarhetsstudie kunna presenteras.
---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.