Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

LUCARA DIAMOND: V-FORMAD ÅTERHÄMTNING FÖR DIAMANTPRISER - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lucara Diamonds har sett en nästan v-formad återhämtning i diamantpriserna under den senare delen av 2020 och framtidsutsikterna är alltjämt klart positiva.

Det säger bolagets vd Eira Thomas i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med att bolaget natten till tisdagen kommit med bokslutsrapport.

"Vi har sett en god efterfrågan på diamantsmycken under det fjärde kvartalet, en trend som också hållit i sig hittills för det första kvartalet i år", säger hon.

För helåret 2020 har bolagets försäljningsprissnitt varit 335 dollar per carat, att jämföra med ett snitt om 468 dollar per carat året innan.

"Man ska här komma ihåg att vi under det andra kvartalet 2020 aktivt valde att inte sälja våra största diamanter, över 10,8 carat, på grund av den marknadssituation som då rådde. Det i syfte att skydda priset. Det finns därmed ett betydande inneliggande värde som ännu inte realiserats", försvarar Eira Thomas utfallet av år 2020.

Värdet av dessa uppskjutna försäljningar väntas i stället realiseras under 2021. Diamanter större än 10,8 carat står för mer än 70 procent av bolagets intäkter.

Diamanter som är av mindre carat säljs genom bolagets webbsida, Clara. Under 2020 har Lucara Diamonds haft en konsekvent försäljning via hemsidan och Eira Thomas konstaterar att ordentliga pristapp setts mellan det första och tredje kvartalet under det gångna året.

"Numera, med start under det fjärde kvartalet, kan vi se att prisnivåerna är nära de nivåer som sågs innan pandemin slog till", uppger vd:n, som dock flaggar för att det är lite för tidigt att bedöma återhämtningen som en ihållande trend.

Lucara Diamond upplever nämligen fortsatt osäkerhet i spåren av pandemin, varför vd:n beskriver bolagets nya prognoser för 2021 som något blygsamma.

Någon utdelning för 2020 föreslås inte. Lucara Diamonds beslutade tidigare i 2019 att dra in utdelning efter att det gjort en genomförbarhetsstudie, som ansågs vara mer värdefullt för aktieägarna.

"Vi gör aktieutdelningar om vi anser att överskottskapitalet inte kan användas på något annat, mer nyttigt sätt. Vi kommer inte återinföra utdelning förens vi börjar få avkastning på våra expansionsprojekt underjord. Först vill vi få dessa projekt finansierade och även se att vi börjar återgå till mer normala, historiska priser", säger Eira Thomas.

Lucara Diamonds ser för tillfället över olika lån för att finansiera underjordsprojekten.

"Dessa projekt kommer finansieras med egen kassa men vi kan också komma att ta lån om 150-200 miljoner dollar för att täcka de utgifter som vårt kassaflöde inte klarar av. För nu är vi skuldfria", säger vd.
Författare Direkt-SE