Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

LUCENT OIL: HANDELSSTOPPAD MOT BAKGRUND AV QUIAPEG-AFFÄR

STOCKHOLM (Direkt) Lucent Oil har handelsstoppats på Aktietorget. Bolaget hade
vid handelsstoppet klockan 14 stigit med cirka 2 procent, utan någon större
omsättning, visar Infronts handelsterminal.

Lucent Oils årsstämma började klockan 14 i dag, den 29 mars. På årsstämman
föreligger förslag om att en apportemission ska ske genom vilken Lucent
genomför ett så kallat omvänt förvärv av Quiapeg Pharmaceuticals vilket
kommer att leda till att Lucent kommer att bedriva en annan verksamhet än
tidigare.

Det är sedan i november känt att Lucent undergått en förnyad noteringsprocess
med anledning av det planerade förvärvet av Quiapeg genom apportemissionen.
En del av noteringsprocessen är publicering av en bolagsbeskrivning. Sådan
bolagsbeskrivning kommer att publiceras efter årsstämman och innan
handelsstart den 30 mars 2017 men efter stängning av handeln den 29 mars
2017.

Förutsatt att årsstämman i Lucent beslutar om genomförande av apportemissionen
har Aktietorget i dag meddelat att Aktietorget med villkor godkänner Lucents
ansökan om fortsatt notering. Då apportemissionen medför att Aktietorgets
krav på ägarspridning inte längre är uppfyllt för Lucent är godkännandet
förenat med villkoret att det ska tillses att det senast den 28 april 2017
skett en ägarspridning av aktierna i Lucent i sådan omfattning att
Aktietorgets krav är uppfyllt. Om Aktietorgets noteringskrav inte är
uppfyllda den 28 april 2017 kan noteringsprocessen komma att avbrytas och
Lucents aktie avnoteras. Om Aktietorget dock bedömer att noteringskraven
uppfyllts kommer handeln av Lucents aktie vid sådan tidpunkt att återföras
till Aktietorgets huvudlista.

För att tillse en ägarspridning har huvudägare i Lucent, efter
apportemissionen, åtagit sig att genomföra en försäljning av aktier i Lucent.
Sammanlagt ska cirka 300 aktieposter överlåtas till cirka 300 olika köpare.

Utöver Aktietorgets villkor avseende ägarspridning har Aktietorget under
noteringsprocessen ställt krav på stärkt finansiering av den verksamhet som
Quiapeg bedriver och som kommer utgöra Lucents verksamhet efter
apportemissionen. Med anledning härav har Quiapeg nu ingått låneavtal
avseende lån om 5 miljoner kronor till Quiapeg.

Quiapeg har för närvarande inga intäkter från den löpande verksamheten. Det
bedöms att Quiapeg likvida medel är tillräckliga för den kommande
tolvmånadersperioden men med tanke på Quiapegs verksamhet - forskning och
utveckling - och den riskbild denna för med sig, kan konstateras att Quiapegs
rörelsekapital ändå är ansträngt.

"Ett mer positivt utfall än väntat av forskningsverksamheten och
diskussionerna med potentiella samarbetspartners kan leda till tidigarelagda
expansionsplaner vilket kan kräva ytterligare kapital. Bolaget bedömer att
ytterligare kapitaltillskott kommer att behövas innan årsskiftet 2017/2018.
Sådant kapitaltillskott kan ske genom till exempel en nyemission.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.