Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Lumito: Halvårsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI - JUNI 2019

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q2 2019 (bilagd) och
finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida,
www.lumito.se

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -2 034 (-1 277) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,05) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 034 (-1
277) TSEK.

· Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning.
· Extra bolagsstämma hölls den 25 april 2019 och beslut om emission
av aktier och teckningsoptioner (units) togs samt bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner (units).

· Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019 bestående
av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning
tillförde Bolaget cirka 38,7 MSEK kontant före emissionskostnader.

Första halvåret

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -3 992 (-1 773) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick -0,14 (-0,08) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 992 (-1
773) TSEK.

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 37 123 (21 336) TSEK.
· Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt
förbättrad bildkvalitet.

· Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av
nanopartiklar.

· Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
· Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning
är godkänd i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Sista dag för handel med Lumito AB (publ) TO1 var onsdag 3 juli
2019. 2 000 nya aktier emitterades och aktiekapitalet ökade med 50
kr.

· Alfaprototypen av instrumentet är levererad till Lumito enligt
plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Kort om Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och
utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade
uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles)
syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska
avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör,
skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer.
Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand
har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO2 handlas på
marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/halvarsrapport-for-lumito-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/17276/2885196/1092920.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.