Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Lumito: Kommuniké från extra bolagsstämma Lumito AB (publ) 2019-04-25

Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 25 april 2019 fattades
följande beslut:

Punkt 7 - Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om
emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen för Lumito AB (publ) har, under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om
företrädesemission av högst 28 533 729 aktier och 28 533 729
teckningsoptioner (units). Bolagsstämman godkände enhälligt
styrelsebeslutet.

Punkt 8 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Bolagsstämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ett specifikt
emissionsbemyndigande, med anledning av den planerade
företrädesemissionen som beslutas, och som ska gälla oavsett det
generella emissionsbemyndigandet från senaste årsstämma, enligt
följande: I händelse av stort intresse för företrädesemissionen, ska
styrelsen äga fatta beslut om att ge ut units i en separat riktad
emission. En (1) unit innehållande en (1) aktie och en (1)
teckningsoption av serie TO 2. Antalet nya units vid en sådan riktad
emission, till följd av dylik övertilldelning, ska högst uppgå till 2
400 000 st. Bemyndigandet är gällande fram till kommande årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Lumito i korthet
Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och
utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade
uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles)
syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska
avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med
nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader
i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella
användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på
digital patologi. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av
instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The
Technology Partnership) i Cambridge UK. Bolagets aktier Lumito och
teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic
MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-lu...
https://mb.cision.com/Main/17276/2796762/1031840.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.