Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Lumito: Statusuppdatering avseende färdigställandet av Lumitos första produkt

Utvecklingen av Lumitos första produkt (instrument +
infärgningsvätska) inom digital vävnadsdiagnostik, för analys av
vävnadssnitt infärgade med bolagets nano-baserade infärgningsvätskor,
är inne i slutfasen innan lansering. Utvecklingen av själva
instrumentet går planenligt och de första instrumenten avsedda för
kundvalidering hos referenskliniker planeras att levereras med
CE-märkning under april.

Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor, RISE, har nu
meddelat att arbetet med infärgningsvätskorna fortfarande pågår och
beräknas vara klart under andra kvartalet.

- RISE besked innebär att vår produkt (instrument+ infärgningsvätska)
för referensklinikerna beräknas vara klar under andra kvartalet och
inte första som tidigare kommunicerats. Beskedet från RISE är
beklagligt, men det är mycket viktigt för oss att ha hög kvalitet när
vi förser referensklinikerna med vår produkt, säger Stefan Nilsson,
Lumitos VD.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2020 kl.18:30.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ).
E-post: sn@lumito.se

www.lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en
forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och
lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för
digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från
uppkonverterande nanopartiklar och syftar till att höja kvaliteten
och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett
nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor
vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven
på snabb och säker diagnostik i den individanpassade sjukvården.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/statusuppdatering-avseende-fardigsta...
https://mb.cision.com/Main/17276/3035176/1193737.pdf

Författare Cision News