Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Lundbergs: Högre takt i fastighetsinvesteringar även kommande år - VD

(SIX) Lundbergs upplever både den egna fastighetsrörelsens och
portföljbolaget Hufvudstadens svenska hyresmarknader som ganska
starka, med tendens till stigande hyror. Likaså präglas
transaktionsmarknaden av tydlig nedåtpress på direktavkastningskraven
på de flesta håll. Man bör därtill vänta sig att den förhöjda
investeringstakten inom Lundbergs fastighetsrörelse i år håller i sig
även kommande år.

Det uppger investeringsbolaget Lundbergs vd och majoritetsägare
Fredrik Lundberg i en intervju med SIX News.

Vad har präglat förvaltningen för er helägda fastighetsrörelse och
för noterade portföljbolaget Hufvudstaden hittills i år?

"Vi upplever en ganska stark hyresmarknad. Vi ser rätt så god
efterfrågan på både lokaler och bostäder, och en stigande tendens på
hyrorna på de allra flesta håll. Det präglar själva förvaltningen",
säger Lundbergs-vd:n och fortsätter:

"Sedan genomför vi inom Lundbergs nya projekt på flera orter och
har gjort två förvärv av färdigställda fastigheter i Stockholm. Det
innebär en ganska så hög aktivitet på investeringsfronten hittills i
år, något mer än vad det brukar vara."

Är den högre takten en slump eller planerar ni att vara mer aktiva
kring investeringar även framöver?

"Projekten har varit planlagda sedan flera år tillbaka och när de
nu genomförs så summerar de till ganska mycket just i år. Men jag
bedömer att det kommer att fortsätta med ungefär den här volymen även
under kommande år. Förvärv är svårare att förutse, då det är beroende
på vad som blir till salu och om det är tillräckligt intressant eller
inte", svarar Lundberg.

När det gäller förvärv, tycker du fortfarande att
direktavkastningskraven (yield) på kommersiella lokaler och bostäder
känns rimliga?

"Bostadsfastigheter köper vi inte fler av utan vi bygger nya. Genom
att göra så får vi en rimlig avkastning. När det gäller kommersiellt
är vad som är erforderliga avkastningskrav väldigt beroende på var
fastigheterna ligger någonstans. Men det är klart att med de låga
räntor som vi har nu så kan jag uppleva att det är en viss yieldpress
nedåt, innebärande att marknadspriserna går upp. Det tycker jag att
man kan se ganska tydligt på de flesta håll."

Skiljer sig de centrala fastighetsmarknaderna i centrala Stockholm
och centrala Göteborg, som framförallt Hufvudstaden har exponering
mot, mycket från era övriga orter här eller är yieldpressen över hela
linjen?

"Stockholm har den starkaste marknaden men även Göteborg ser
väldigt bra ut, med bra efterfrågan på fastigheter och yielder som
pressats ned. För att nämna några andra städer så utvecklas
universitetsstäderna Linköping och Uppsala mycket starkt. Norrköping
har en hygglig utveckling, men den är inte fullt lika stark som
Linköping. Därutöver är det lite olika på olika håll", svarar
Lundberg.

Under januari-september i år köpte Lundbergs helägda
fastighetsrörelse Fastighets AB L E Lundberg fastigheter för 166
miljoner, investerade för 104 miljoner i befintliga
förvaltningsfastigheter och för 338 miljoner i fastighetsprojekt samt
bokade orealiserade värdeförändringar på totalt +257 miljoner.
Sammantaget förklarar det hur fastigheternas bokförda värde ökat från
13,2 miljarder vid årsskiftet till 14,1 miljarder vid utgången av
tredje kvartalet.

Samtidigt sålde man av exploateringsfastigheter för 21 miljoner och
rörelsens resterande exploateringsfastigheter är upptagna till 100
miljoner kronor totalt.

Lundbergs helägda fastighetsrörelse utgjorde 21 procent av
Lundbergs tillgångar, netto, per 30 september.

I börsnoterade dotterbolaget Hufvudstaden hade Lundbergs per den 20
november ett innehav som motsvarade 45,3 procent av kapitalet och 88,1
procent av rösterna i fastighetsbolaget (innebärande att dotterbolaget
konsolideras in i Lundbergs koncernsiffror).

Hufvudstaden-innehavet motsvarade 19 procent av Lundbergs
tillgångar per den 30 september.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.