Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Lundbergs: Tillfredsställande värdeutveckling över längre perioder- VD

(SIX) Lundbergs är nöjda med sin värdeutveckling sett över en lite
längre tidsperiod. Investeringsbolaget arbetar vidare med strategin
att vara aktiva i de noterade innehaven via styrelsearbetet och ser
man till portföljbolagens aktivitetsnivå så har denna varit ganska så
hög i år. När det gäller innehavens makroförutsättningar sticker
euroländernas problem ut som bekymmersamma.

Det uppger Lundbergs vd och majoritetsägare Fredrik Lundberg i en
intervju med SIX News.

Om man ser till er portfölj som helhet så här långt under 2014, är
ni nöjda med den avkastning ni haft och i så fall varför?

"Det avgörande för oss är att vi ser att de bolag som ingår i
portföljen utvecklas på ett bra sätt. Vi har ett långsiktigt
perspektiv på våra investeringar och sitter i styrelsen i samtliga
bolag förutom Sandvik numera*. Sedan utvecklas börskurserna lite
oregelbundet över tiden - vissa går bra under vissa år, andra under
andra år. Ser man till den värdeutveckling som vi har haft över en
lite längre period så tycker jag att den känns ganska
tillfredsställande", säger Lundberg till SIX.

Du nämner styrelsearbetet i era olika noterade portföljbolag. Hur
pass aktivt skulle du beteckna att det här året varit där när det
gäller förändringsarbete i bolagen?

"Det händer alltid mycket ute i bolagen, vilket respektive bolag
redovisar i sina rapporter, men självklart är det här varierande över
tiden. Nu har det hänt mycket i Holmen och mycket i Husqvarna medan
man inom Indutrade gjort många förvärv. Så visst händer det ganska
mycket."

(* Fredrik Lundberg blev i våras tvungen att lämna
Sandvik-styrelsen efter åtta år på grund av nya regler som begränsar
antalet styrelser man får sitta i om man samtidigt sitter i en
bankstyrelse.)

Gällande Fredrik Lundbergs helhetsintryck av portföljbolagens
makromiljö så kan han "så som alla andra ser och vet" märka av en
positiv utveckling i USA.

Samtidigt ser Lundberg tydliga problem i Europa, och då särskilt i
euroländerna.

"Euroländerna har problem, med låg tillväxt, trots att ECB
stimulerar så mycket som man gör och håller räntorna extremt låga. Det
är ett bekymmer som sticker ut", konstaterar han.

Lundbergs rapporterade ett substansvärde på 376 kronor per aktie
per 20 november. Beaktat vårens utdelning (4,60 kronor per aktie)
innebär det en ökning med 10 procent sedan årsskiftets 345 kronor.

Lundbergs-aktien har hittills i år, fram till och med 24 november,
totalavkastat +22,0 procent. SIX Return Index, som mäter
totalavkastningen för Stockholmsbörsen som helhet, har levererat +14,4
procent över samma period.

Går man upp i tid och över de senaste fem respektive tio åren har
Lundbergs genomsnittliga årliga totalavkastning varit +15,7 respektive
+10,8 procent, att ställa mot +13,0 respektive +11,6 procent för SIX
Return Index.

Tabellen nedan visar fördelningen av substansvärdet per
rapportperiodens utgång, den 30 september:

Tabell: Lundbergs substansvärdesfördelning per 2014-09-30
----------------------------------------------------------------------
Innehav Mkr % kapital-/röstandel, %
----------------------------------------------------------------------

Aktieportfölj 35.946 79 %
Hufvudstaden 8.468 19 % 45,3 % / 88,1 %
Industrivärden 6.882 15 % 12,0 % / 17,6 %
Holmen 5.992 13 % 32,9 % / 61,6 %
Handelsbanken 4.244 9 % 2,0 % / 2,0 %
Indutrade 2.696 6 % 24,6 % / 24,6 %
Skanska 2.566 6 % 4,0 % / 12,0 %
Sandvik 2.442 5 % 2,4 % / 2,4 %
Husqvarna 2.225 5 % 7,6 % / 23,7 %
Övriga värdepapper 432 1 %

Fastighets AB L E Lundberg 9.354 21 %
Fastighetsvärde 14.343 32 %
Räntebärande nettoskuld* -4.062 -9 %
Övrigt netto** -928 -2 %

Summa innehav 45.300 100 %

Övrigt netto** -483

Substansvärde 44.817
Substans/aktie, kr 361
----------------------------------------------------------------------
Källa: Lundbergs
Sammanställning: SIX News
----------------------------------------------------------------------
Källa: Lundbergs
Sammanställning: SIX News

* Moderbolagets och de helägda dotterbolagens räntebärande nettoskuld
har i sin helhet hänförts till Fastighets AB L E Lundberg.
Fastighetsbolagets skuldsättning blir därmed 28 procent av
fastigheternas marknadsvärde.

** Övriga tillgångar, avsättningar och skulder är upptagna till
bokförda värden. Uppskjuten skatt på skillnaden mellan bedömt
marknadsvärde och skattemässigt värde på fastigheterna har
schablonmässigt bedömts till 5 procent medan uppskjuten skatt om 22
procent har beräknats på avsättning till periodiseringsfond samt på
övriga skillnader mellan marknadsvärden och skattemässiga värden.
----------------------------------------------------------------------

Följande tabell visar därefter marknadsvärde och ägarandelar på
aktiedelen uppdaterat per den 20 november:

Tabell: Lundbergs aktieportfölj per 2014-11-20
----------------------------------------------------------------------
Innehav Mkr % kapital-/röstandel, %
----------------------------------------------------------------------

Aktieportfölj 37.932 100 %
Hufvudstaden 8.798 23 % 45,3 % / 88,1 %
Industrivärden 7.315 19 % 12,3 % / 17,7 %
Holmen 6.734 18 % 32,9 % / 61,6 %
Handelsbanken 4.376 12 % 2,0 % / 2,0 %
Indutrade 2.857 8 % 24,8 % / 24,8 %
Skanska 2.688 7 % 4,0 % / 12,0 %
Husqvarna 2.339 6 % 7,6 % / 23,8 %
Sandvik 2.336 6 % 2,4 % / 2,4 %
Övriga aktier 489 1 %
----------------------------------------------------------------------
Källa: Lundbergs
Sammanställning: SIX News
----------------------------------------------------------------------

Fredrik Lundberg kontrollerade per februari 2014 54,6 procent av
kapitalet och 89,9 procent av rösterna i Lundbergs. Hans två döttrar
Louise Lindh och Katarina Martinson kontrollerade 7,5 procent av
kapitalet och 1,7 procent av rösterna vardera.

Fredrik Lundberg är i dag styrelseordförande i Lundbergs helägda
fastighetsbolag Fastighets AB L E Lundberg, i börsnoterade
dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen och i börsnoterade innehavet
Indutrade. Därtill är han vice styrelseordförande i Handelsbanken och
styrelseledamot i Lundbergs, Industrivärden och Skanska.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.