Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Lundin Energy AB rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021

  • Rekordhöga intäkter om 1,3 miljarder USD för kvartalet, till ett realiserat oljepris om 68 USD per fat
  • Rekordstarkt fritt kassaflöde om 949 MUSD för sexmånadersperioden, med verksamhetskostnader under prognos om 2,8 USD per boe och nettoskuld minskad till under 3,2 miljarder USD
  • Utfärdande av bolagets första obligationslån (investment grade) om 2 miljarder USD
  • Rekordhög produktion över prognos om 190 Mboepd för kvartalet och höjning av prognos för helåret till mellan 180 och 195 Mboepd
  • Installationer offshore för Johan Sverdrups andra fas slutförda enligt plan och produktionskapaciteten för hela fältet ökad till 755 Mbopd, brutto när den andra fasen tas i drift under det fjärde kvartalet 2022
  • Huvudprojekten fortsätter att leverera tillväxt enligt plan för att uppnå över 200 Mboepd 2023, och beslut avseende utbyggnad för projektet Kobra East/Gekko har tagits
  • Koldioxidutsläppsminskningen för att uppnå koldioxidneutralitet från 2025, fortsätter enligt plan och 60 procent av produktionen är redan certifierad av oberoende part som koldioxidneutralt producerad

 1 jan 2021-
30 jun 2021
6 månader

1 apr 2021-
30 jun 2021
3 månader

1 jan 2020-
30 jun 2020
6 månader

1 apr 2020-
30 jun 2020
3 månader

1 jan 2020-
31 dec 2020
12 månader

Produktion i Mboepd186,4189,8157,7162,9164,5
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 384,71 272,81 097,7402,52 564,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD1 487,9737,7898,1259,81 528,0
Per aktie i USD5,232,593,160,915,38
EBITDAX i MUSD2 078,01 059,6916,2335,12 140,2
Per aktie i USD7 313,733,231,187,53
Fritt kassaflöde i MUSD949,1422,9381,5-25,2448,2
Per aktie i USD3,341,491,34-0,091,58
Periodens resultat i MUSD234,6165,7-131,8178,8384,2
Per aktie i USD0,820,58-0,460,631,35
Justerat resultat i MUSD308,4158,6117,351,3280,0
Per aktie i USD1,080,560,410,180,99
Nettoskuld i MUSD3 189,43 189,43 796,1

Författare GlobeNewswire