Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-07

Lundin Petroleum: Utbyggnadsprojekt fortgår tillfredsställande

(SIX) Oljebolaget Lundin Petroleum uppger i delårsrapporten
att utbyggnadsprojekten vid fälten Brynhild, Bøyla och Edvard
Grieg samtliga fortskrider på ett tillfredsställande sätt
avseende budget och tidsplan.

Tillsammans kommer de tre projekten, med förväntad
produktionsstart under slutet av 2013, 2014 och 2015, att
fördubbla produktionen till 70.000 fat per dag vid slutet av
2015.

"Brynhildprojektet förväntas komma i produktion under det
fjärde kvartalet i år. Allt utvecklas väl; installationsarbetet
på havsbotten har i princip slutförts, utbyggnadsborrning pågår
och FPSO:n Haewene Brim befinner sig i torrdocka i Skottland,
där modifieringsarbeten för att ta emot olja från Brynhild nu
slutförs", skriver bolaget.

Konstruktion av jacket och processdäck för Edvard Grieg är på
god väg och en betydande del av upphandlingsprocessen är nu klar
där man håller sig inom fastlagd budget och följer tidsplanen.
Utbyggnadsborrprogrammet kommer också att påbörjas
under sommaren 2014.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC