Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

Lyko Group AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder, utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliserin...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT
LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE
VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

22 december 2017

ABG Sundal Collier AB ("ABGSC" eller "Global Coordinator") utnyttjar
övertilldelningsoptionen avseende 609 413 aktier i Lyko Group AB
(publ) ("Lyko" eller "Bolaget") och meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq First
North Premier i Stockholm. ABG har valt att avsluta
stabiliseringsperioden och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder
kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet") har
ABGSC, i egenskap av Global Coordinator, möjlighet att genomföra
transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå
högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First
North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde
genomföras när som helst under perioden som började på första dagen
för handel i aktierna, dvs. den 14 december 2017, på Nasdaq First
North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Global
Coordinator har dock inte haft någon skyldighet att genomföra
stabilisering och har heller inte kunnat garantera att stabilisering
skulle utföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som
helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner
kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som
fastställts i Erbjudandet.

De säljande aktieägarna i Erbjudandet, Fidelio Capital AB genom
Bellbox Holding AB, Shikra Capital AB, Terry Holdings AB samt Per
Sjödell, utfärdade inom ramen för Erbjudandet en
övertilldelningsoption till Global Coordinator, vilken har kunnat
utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen
för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, med möjlighet att
sälja ytterligare högst 733 571 befintliga aktier, motsvarande högst
15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av
Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill
säga 50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Global Coordinator meddelar
nu att Övertilldelningsoptionen avseende 609 413 aktier har
utnyttjats. Därmed kommer 124 158 aktier i Lyko, som ABGSC har lånat
av de säljande aktieägarna i syfte att täcka övertilldelning i
samband mer Erbjudandet, att återlämnas.

ABGSC har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North
Premier enligt nedan tabell. Stabiliseringsperioden avseende
Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare
stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Samtliga
transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq
First North Premier i Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har
genomförts andra datum än de som anges nedan.

Kontaktperson på ABGSC är Carl Rosenius (tel: 08-588 286 85).

+-----------------------+---------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+---------------------+
|Emittent: |Lyko Group AB (publ) |
+-----------------------+---------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0010468918)|
+-----------------------+---------------------+
|Erbjudandestorlek: |4 890 474 aktier |
+-----------------------+---------------------+
|Erbjudandepris: |50 SEK |
+-----------------------+---------------------+
|Ticker: |LYKO |
+-----------------------+---------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier AB|
+-----------------------+---------------------+

+-----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+-----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+-----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------------+
|2017-12- 15|124158 |50 |49,9 |49,98 |SEK |Nasdaq First North |
| | | | | | |Premier i Stockholm|
+-----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------------+

Denna information är sådan information som Lyko Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2017,
kl. 17.31 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Joanna Hummel, VD

Telefon: 070 286 26 82

E-post: joanna.hummel@lyko.se

Malin Stavlind, Kommunikation- och hållbarhetschef

Telefon: 076 669 69 61

E-post: malin.stavlind@lyko.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller
skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA
utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering
enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lyko-group-ab/r/meddelande-om-stabiliseringsat...
http://mb.cision.com/Main/16447/2421372/771408.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.