Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-04

Lyxor tror på global tillväxtavmattning under 2019 men ingen recession

Fondbolaget Lyxor tror på en global tillväxtavmattning under 2019 men ingen
recession. Det framgår av en veckorapport.

De tror att osäkerheten och volatiliteten kommer vara fortsatt förhöjd
under inledningen av året. Den marknadsmiljön kommer bytas ut mot
köpmöjligheter och mer fundamental prissättning efter handelsmässig
vapenvila mellan USA och Kina samt mer klarhet kring Brexit.

Lyxor själva väljer att positionera sig runt tre punkter, i form av
reducerad exponering mot högbetastrategier, minskad känslighet mot momentum
samt skuldsättning avseende den amerikanska M&A-cykeln.

Fondbolaget är fortsatt neutralt inställda till L/S aktier samt
CTA-strategier. Marknadsneutral L/S aktier anses vara attraktivt ur
diversifieringssynvinkel, men är fortsatt riskfyllt givet dess preferens
för momentum.

Istället rekommenderar man övervikt mot förvärvsarbitrage samt Fixed
income-arbitrage.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF