Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

M2 Asset Management AB: Bokslutskommuniké 2018 för M2 Asset Management AB (publ)

2019-02-22

JANUARI - DECEMBER 2018

- Hyresintäkterna uppgick till 226 mkr (216), en ökning med 5 %.

- Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 652 mkr (2
838), en ökning med 29 %.

- Periodens rörelseresultat uppgick till 282 mkr (177), en ökning med
59 %.

- Periodens resultat före skatt uppgick till 1 975 mkr (1 087), en
ökning med 82 %.

- Periodens resultat uppgick till 1 983 mkr (1 251), en ökning med 59
%.

- Räntetäckningsgraden uppgick till 5,2 gånger (4,2).

- Justerad soliditet uppgick till 53,8 % (50,1).

- Avkastningen på eget kapital uppgick till 38,7 % (31,0).

OKTOBER - DECEMBER 2018

- Hyresintäkterna uppgick till 57 mkr (56), en ökning med 2 %.

- Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 151 mkr
(938), en ökning med 23 %.

- Periodens rörelseresultat uppgick till 124 mkr (58), en ökning med
114 %.

- Periodens resultat före skatt uppgick till 956 mkr (130), en ökning
med 635 %.

- Periodens resultat uppgick till 1 014 mkr (96), en ökning med 956 %.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

- Den 18 juni avyttrades och frånträdes koncernens samtliga
fastigheter i Karlskrona.

- Den 4 oktober lämnade Klövern ett kontant offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora. M2 accepterade
erbjudandet och samtliga aktier i Agora avyttrades under fjärde
kvartalet.

- På extra bolagsstämma den 25 november valdes Johan Sjö till
styrelseledamot.

- Den 20 december ingick M2 en överenskommelse med SBB i Norden AB
avseende avyttring av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna,
Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående.
Frånträdet är planerat till 29 mars 2019.

- Den 20 december tecknade M2 7 258 065 stamaktier av Serie D i SBB i
Norden AB till en kurs om 31 kronor per aktie. Sammantaget uppgår
emissionslikviden för M2 till 225 mkr.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

- Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt
obligationslån om 300 mkr. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka
300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med
förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr.

- M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq
Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände
och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första
handelsdag var den 31 januari 2019.

- På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult,
Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl.
08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11,
henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm.
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/m2-asset-management-ab/r/bokslutskommunike-201...
https://mb.cision.com/Main/16107/2747240/995913.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.