Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Mackmyra: Företrädesemission 22 Mkr, villkor 1:1, teckn kurs 5,40 kr

(SIX) Whiskytillverkaren Mackmyras styrelse föreslår en
företrädesemissionen av B-aktier för att tillföra bolaget cirka 22
miljoner kronor. Emissionen genomförs i syfte att stärka
rörelsekapitalet samt för att skapa förutsättningar för en högre
tillväxt med lönsamhet och med ett positivt kassaflöde.

En (1) befintlig aktie i Mackmyra ger rätt att teckna en (1) ny
B-aktie till en teckningskurs om 5,40 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver det nya egna kapitalet som emissionen tillför bolaget, har
bolaget omförhandlat kreditvillkoren och kommit överens med
kreditgivarna om nya lån uppgående till totalt 12 miljoner kronor
under 2014.

Bolagets huvudägare och styrelse har sig emellan fördelat de
blivande teckningsrätterna så att denna grupp sammantaget förbundit
sig att i företrädesemissionen teckna nya aktier som tillsammans
totalt motsvarar full teckning i förhållande till det sammanlagda
nuvarande innehavetsammantaget.

Därutöver har ett emissionsgarantiavtal om 14 miljoner kronor
tecknats med en extern part, vilket innebär att den föreslagna
företrädesemissionen är fullt garanterad. Ersättning till den externa

garanten utgår med 6 procent på garantiåtagandet.
Emissionen innebär, tillsammans med pågående åtgärdsprogram, att
"förutsättningar skapas för en högre tillväxt med lönsamhet och med
ett positivt kassaflöde". De senaste årens uppbyggnad av såväl
verksamhet som mognadslager innebär att Mackmyra i dag står väl
rustat för att möta nuvarande och framtida efterfrågan, menar
bolaget.

En extra bolagsstämma den 22 april 2014 ska fatta beslut om
emissionen. Teckningsperioden löper från och med den 30 april till
och med den 14 maj 2014.

Erik Penser Bankaktiebolag agerar emissionsinstitut i samband med
transaktionen.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.