Du är här

2017-08-31

Mackmyra Svensk Whisky: MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 13 % TILLVÄXT I Q2

Årets andra kvartal blev Mackmyras tionde kvartal i rad med
försäljningstillväxt. Tillväxten består av ökad flaskförsäljning
(totalt sett 20 procent) såväl på den svenska hemmamarknaden som på
de prioriterade exportmarknaderna, medan försäljningen av Fat &
Upplevelser landande på samma nivå som föregående års andra kvartal.

[image]

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q2

Kvartalets starka tillväxt för flaskor är ett resultat av framgångar
på ett flertal parallella områden:

· Försäljningstillväxten till de prioriterade exportmarknaderna;
Tyskland, Frankrike och Storbritannien, uppgick till 22 procent.
Samtliga av dessa tre marknader når försäljningstillväxt var för sig.

· Travel Retail är kvartalets verkliga snabbväxare. Här mer än
tredubblades försäljningen under kvartalet tack vare för året nya
produkter anpassade för detta segment.

· Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund
ökade med 22 procent under kvartalet. MACK by Mackmyra är det
huvudsakliga dragloket bakom denna försäljningstillväxt.

· Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet en ny
rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över en rullande 12 månaders
period. Antalet sålda flaskor för de senaste rullande 12 månaderna
uppgick efter Q2 till ca 296 000 flaskor exklusive de volymer som
buteljeras från tidigare sålda kundfat.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q2

· Kvartalets bruttoresultat uppgick till 8,6 MSEK (6,0). I
bruttoresultatet för föregående års andra kvartal ingår kostnad för
underabsorption motsvarande 2,6 MSEK. Med rådande produktionstakt
uppstår ingen motsvarande kostnad för innevarande kvartal. Att
kvartalets bruttovinstmarginal före underabsorption minskar i
jämförelse med föregående år förklaras huvudsakligen av att
produktmixen i försäljningen skiljer sig åt betydligt kvartalen
emellan.

· Kvartalets rörelseresultat uppgick till -1,4 MSEK (-3,8). Resultat
efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-6,9) vilket innebar en
resultatförbättring om ca 2,4 MSEK jämfört med föregående års andra
kvartal.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick för kvartalet till -2,7
MSEK (-4,0). Förbättringen av kvartalets kassaflöde ska ses i
perspektivet av att destilleringstakten mer än femdubblades i
kvartalet jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET

· Mackmyra tillkännagav i april att man lanserar en ny whisky,
"Expedition", exklusivt framtagen för den stora Travel
Retail-marknaden. Expedition finns tillgänglig för försäljning från
den 1/5.

· Mackmyra tilldelades i början av maj tre silver och ett brons i
årets upplaga av ISC (International Spirits Competition). Denna
skotska whiskytävling är en av de mest erkända tävlingarna i
whiskyvärlden. Juryn som dömer i blindprovningar består uteslutande
av Master Blenders från hela världen.

· Mackmyra tillkännagav i maj att den första produkten som
utvecklas på Mackmyra LAB Distillery blir en svensk ekologisk Gin.

· Årsstämma hölls den 20 maj. Vid denna fattades bland annat beslut
om att dels, utöka styrelsen genom nyval av Emma Heimonen, och dels,
att erbjuda konvertibelinnehavarna av konvertibelprogram K14 med
förfallodatum 20170630 att teckna nya konvertibler motsvarande samma
nominella värde (1,9 MSEK) som i K14.

· Mackmyra tillkännagav i Maj att en whisky lanseras tillsammans
med Tomas Ledin. Moment Ledin lanserades i Systembolagets
beställningssortiment den 1 juni och är framtagen tillsammans med den
folkkäre musikern uppvuxen i Sandviken.

· Takten i produktionen är fortsatt högre vilket innebär att antal
destillerade volymer under kvartalet mer än femdubblades i jämförelse
med föregående år. En hög produktionstakt är en förutsättning för att
långsiktigt kunna möta den fortsatt ökande efterfrågan av Mackmyras
produkter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

· Mackmyra tillkännagav i juli slutligt utfall av den riktade
emissionen av konvertibler (K20) vilket innebar att konvertibler
motsvarande ett nominellt värde om 1,9 MSEK tecknats och tilldelats.

· Mackmyra erhöll Certifikat från SMAK att verksamheten står under
kontroll och uppfyller regler för KRAV-certifierad produktion av
råsprit (new make för whisky) och smaksättning av råsprit (tex Gin).

· I Mackmyra LAB Distillery kördes de första fullskaliga
testdestilleringarna av Gin.

· Mackmyra tillkännagav i augusti att 6 medaljer tilldelats
företagets produkter i årets upplaga av International Wine & Spirit
Competition.

· Mackmyra tillkännagav i augusti att The Spirits Business årliga
World Whisky Masters har utsett Mackmyras Ten Years till en av de tio
mest prisvärda whiskies från nya världen samt belönat Mackmyra med
fyra medaljer varav tre guld.

· Mackmyra tillkännagav i augusti att en rosa whisky lanseras, från
lagring av fat som mättats med körsbärsvin. Moment körsbär som
produkten kallas släpps i en mycket begränsad upplaga och lanseras på
Systembolaget i september.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 augusti 2017 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan
tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/mackmyra--fortsatt-re...
http://mb.cision.com/Main/411/2336678/716053.pdf
http://mb.cision.com/Public/411/2336678/ad97202790c53f97.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.