Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Mackmyra Svensk Whisky: MACKMYRA Offentliggör Informationsmemorandum INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION samt försäljning under första kvartalet

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta
Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för
emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida,
http://mackmyra.se/press/finansiell-information/foretradesemission-2014/

Nyemissionen, om totalt cirka 22 MSEK, sker med företräde för
befintliga aktieägare och är fullt garanterad.

Informationsmemorandumet innehåller även information om försäljningen
under första kvartalet 2014 som inte tidigare redovisats.
Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick för första kvartalet
2014 till 8,3 MSEK (9,8 MSEK). Första kvartalet har historiskt alltid
varit säsongsmässigt svagt. Utfallet återspeglar även kortsiktiga
negativa effekter på försäljningen till följd av det åtgärdsprogram
som beslutades i februari 2014.

Ifylld Särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Emissionsvillkor i sammandrag

Nyemission med företrädesrätt

Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Bolagets aktiekapital kan genom nyemissionen öka med högst 4 075 396
SEK.

Antal Aktier

Högst 4 075 396 nya B-aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen i emissionen är 5,40 SEK per Ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen

Den 29 april 2014.

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter

24 april 2014

Teckningstid

30 april - 14 maj 2014

Handel med Teckningsrätter

30 april - 9 maj 2014

För ytterligare information hänvisas till Bolagets hemsida;
http://mackmyra.se/press/finansiell-information/foretradesemission-2014/

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande
innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske
genom den informationsbroschyr som Mackmyra avser att offentliggöra
omkring den 24 april 2014. Varken teckningsrätterna, de betalade
tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt
Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person
med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

För frågor, intervjuer och anmälan, kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt
utantillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=278448...
http://mb.cision.com/Main/411/9574650/237261.pdf
http://mb.cision.com/Public/411/9574650/95c806eb2fc174f4.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.