Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

Mackmyra Svensk Whisky: SLUTLIGT UTFALL I MACKMYRAS EMISSION AV KONVERTIBLER K-20

19 000 konvertibler, motsvarande ett lånebelopp om 1 900 000 kronor,
har tecknats och tilldelats i den emission av konvertibler (K20) som
beslutades av årsstämman den 20 maj 2017.

Årsstämman den 20 maj 2017 beslutade att bolaget ska uppta ett
konvertibelt lån om högst 1 925 000 kronor genom emission av
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Lånet
representeras av högst 19 250 konvertibler om nominellt 100 kronor
vardera som kan konverteras till aktier av serie B i bolaget.
Teckningskursen för en konvertibel är 100 kronor vilket motsvarar
konvertibelns nominella belopp. Konvertiblerna medför rätt till
konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1
krona, till en konverteringskurs om 13,72 kronor.

Rätt att teckna konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkommer konvertibelinnehavare i bolagets
konvertibelprogram K14, vilka ska betala för de nya konvertiblerna
genom kvittning av fordringar på bolaget enligt konvertibler i
konvertibelprogram K14.

Påkallande av konvertering kan äga rum under en tidsperiod om två
månader från och med dagen efter att bolaget har offentliggjort
respektive kvartalsrapport samt bokslutskommuniké, under perioden
från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den
15 juni 2020. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon
kvartalsrapport eller bokslutskommuniké ska konvertibelinnehavaren
dock ha rätt att påkalla konvertering mellan den 16 juni 2020 och den
23 juni 2020. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2020, i den
mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 5,5 procent. Räntan utgår
från och med betalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska betalas
kvartalsvis i efterskott den 31 mars, 30 juni, 30 september
respektive 31 december. Upplupen ränta berättigar inte till
konvertering.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
juli 2017 kl. 14:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan
tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/slutligt-utfall-i-mac...
http://mb.cision.com/Main/411/2301535/696122.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.