Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

MAG Interactive: Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Tisdagen den 14 januari 2020 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma
under ordförandeskap av Birgitta Stymne Göransson. Stämman beslutade
bland annat följande.

Stockholm, Sverige - 14 januari, 2020

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för
verksamhetsåret 2018/2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex
och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Teemu Huuhtanen,
Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén samt
beslutade att välja Asbjørn Søndergaard som ny styrelseledamot.

Årsstämman valde Birgitta Stymne Göransson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med 400 000 kronor och arvode till vardera av de övriga
styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 200
000 kronor.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande
befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i enlighet med det förslag som presenterats i
kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som
emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Om styrelsen beslutar om
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt
för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antagande av långsiktigt personaloptionsprogram och beslut om emission
av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller
teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
implementera ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda i
MAG Interactive.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under
personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med
styrelsens förslag, att emittera högst 586 426 teckningsoptioner i
två serier till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att
godkänna att dotterbolaget överlåter aktier och/eller
teckningsoptioner till deltagarna i personaloptionsprogrammet i
samband med utnyttjande av personaloptionerna. Eftersom
teckningsoptionerna syftar till att säkerställa leverans av aktier
under personaloptionsprogrammet samt att möjliggöra deltagarnas val
mellan kontant lösen och kontantfri lösen kommer dotterbolaget
maximalt att utnyttja 293 213 teckningsoptioner (av endera serien),
vilket motsvarar det högsta antalet personaloptioner under
personaloptionsprogrammet.

Antagande av långsiktigt teckningsoptionsprogram och beslut om
emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
implementera ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för vissa
ledande befattningshavare i MAG Interactive.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under
teckningsoptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med
styrelsens förslag, att emittera högst 233 213 teckningsoptioner till
deltagarna i teckningsoptionsprogrammet.

Styrelsen
MAG Interactive AB (publ)
För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.se
(daniel@maginteractive.com)

Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 /
magnus.wiklander@maginteractive.se
(magnus.wiklander@maginteractive.com)

Om MAG Interactive
MAG Interactive grundades 2010 och är en global mobilspelsutvecklare
av sociala casualspel till smarta telefoner. Spelen i MAGs portfölj
har totalt laddats ned över 250 miljoner gånger. Bland de mest mest
kända spelen i MAGs breda katalog finns titlar som Ruzzle, Word
Domination, WordBrain och QuizDuel. Företagets intäkter kommer i
huvudsak från in-app-köp samt annonser. MAG har kontor i Stockholm
och Brighton och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden
AB. Email: info@fnca.se. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. För mer
information besök www.maginteractive.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mag-interactive/r/kommunike-fran-mag-interact...
https://mb.cision.com/Main/16579/3006218/1174000.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.