Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Magnolia Bostad AB: Bokslutskommuniké januari - december 2018

Under året har bolaget stärkt sin position på marknaden genom avtal
med Heimstaden AB motsvarande ett ordervärde om 9,6 mdr. Vi har även
under året utökat vårt redan omfattande samarbete med Alecta genom en
avsiktsförklaring avseende fyra hotell. Dessutom ser vi att bolagets
kassaflöde från den löpande verksamheten rör sig i rätt riktning
genom att projekt under produktion i högre grad börjar färdigställas.

Vi är däremot inte nöjda med resultatet för vårt fjärde kvartal som
försämras av att ett antal projekt försenats vilka istället förväntas
realiseras under 2019.

Januari - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781).
· Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384).
· Årets resultat före skatt uppgick till 22 mkr (276) och resultat
efter skatt uppgick till 7 mkr (276).

· Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick
till 0,26 kr per aktie (5,37).

· Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter från och med fjärde
kvartalet 2018, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om
67 mkr redovisas.

· Magnolia Bostad har under året avtalat om förvärv av 3 068 bedömda
byggrätter (7 501) och antalet sålda boenden under perioden uppgick
till 1 314 (2 227).

· Bolagets aktie upptogs den 20 juni till handel på Nasdaq
Stockholms huvudlista.

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
(1,75 kr per aktie).

Oktober - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 42 mkr (718).
· Rörelseresultatet uppgick till -33 mkr (229).
· Periodens resultat före skatt uppgick till -71 mkr (198) och
resultat efter skatt uppgick till -86 mkr (198).

· Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick
till -2,12 kr per aktie (4,28).

· Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter, vilket innebär att
orealiserade värdeförändringar om 67 mkr (-) redovisas.

· Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 557
bedömda byggrätter (1 672) och antalet sålda boenden under perioden
uppgick till 22 (1 223).

· Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad.
· Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen
förvaltning.

· Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen
långsiktig förvaltning.

· Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om
500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr.

Händelser under perioden oktober - december 2018

· Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad.
· Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen
förvaltning.

· Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen
långsiktig förvaltning.

· Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om
500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr.

Händelser efter periodens utgång

· Tecknat villkorat avtal om att förvärva mark i Jakobsberg,
Järfälla via JV bolag med Heimstaden Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, CEO
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se eller tel. 072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
21 februari 2019 kl. 07.30.

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl
hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva
lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av
en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG)
är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på
www.magnoliabostad.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/bokslutskommunike-januari...
https://mb.cision.com/Main/12686/2746129/995067.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.