Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Magnolia Bostad AB: Delårsrapport januari - september 2020

Januari - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 785 mkr (395).
 • Rörelseresultatet uppgick till 627 mkr (333), varav 96 mkr (352) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 497 mkr (204) och resultat efter skatt uppgick till 486 mkr (148).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 11,91 kr (3,33).

Juli - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 281 mkr (119).
 • Rörelseresultatet uppgick till 187 mkr (148), varav 126 mkr (183) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 145 mkr (106) och resultat efter skatt uppgick till 119 mkr (73).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 3,00 kr (1,64).

Viktiga händelser Juli - september 2020

 • Omklassificerar projekt till utveckling för egen förvaltning. Dessa utgör nu 56 procent av byggrättsportföljen.
 • Bildar nya joint ventures med Heimstaden Bostad och Derome för gemensam utveckling av 1 600 boenden i flerbostadshus samt 1 500 småhus.
 • Tecknar avtal om förvärv av fyra projekt för utveckling av 2 345 bedömda byggrätter, varav 2 090 i egen förvaltning, belägna i Kungsbacka, Haninge och Upplands Bro.
 • Produktionsstartar och säljer 231 boenden i Partille till Heimstaden Bostad.
 • Produktionsstartar fyra projekt om 890 boenden i egen förvaltning, varav ett projekt är en samhällsfastighet.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Emitterar ett nytt icke-säkerställt grönt obligationslån om 550 mkr samt genomför frivilligt återköp av vissa utestående obligationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.00 CEST.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.