Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-09

Magnolia Bostad AB erhåller obligations-innehavares godkännande för villkorsändringar samt meddelar avsikt att lösa in vissa befintliga obligationer

De skriftliga förfaranden som initierades genom kallelser den 23 augusti 2021 ("Skriftliga Förfarandena"), avseende vissa ändringar i villkoren för Magnolia Bostad AB:s ("Bolaget" eller "Magnolia Bostad") utestående obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014956454 och 2021/2025 med ISIN SE0015659636 ("WP-Obligationerna"), har idag avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt de Skriftliga Förfarandena. Innehavarna av WP-Obligationerna har därmed godkänt villkorsändringarna.

Villkorsändringarna trädde i kraft idag, kl. 15.00, i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för WP-Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Magnolia Bostads hemsida. Villkorsändringarna framgår även i kallelserna till de Skriftliga Förfarandena, som är tillgängliga på Bolagets hemsida.

Den samtyckespremie som utlovades i kallelserna till de Skriftliga Förfarandena kommer att utbetalas den 22 september 2021. Avstämningsdag för berättigande till samtyckespremien har bestämts till den 15 september 2021.

Magnolia Bostad har, som tidigare meddelats, ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm med anledning av att F Holmström Holding 6 AB och dess ägare F. Holmström Fastigheter AB och fonder och enheter som förvaltas och rådges av Areim AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad ("Avnoteringen"). I samband med Avnoteringen kommer en säljoption (eng. put option) för obligationsinnehavarna under Bolagets utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011721497 om SEK 500 000 000 ("2022-Obligationerna") att aktiveras. I syfte att förekomma sådan säljoption avser Magnolia Bostad att skicka ett villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av 2022-Obligationerna till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare av 2022-Obligationerna i det av Euroclear Sweden förda skuldregistret per avstämningsdag som infaller senast 20 september 2021 och kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle. Under förutsättning att ett finansieringsvillkor uppfylls förväntas inlösen av 2022-Obligationerna ske omkring 14 oktober 2021.

För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:
Nordea Bank Abp
nordealiabilitymanagement@nordea.com
+45 5546 9082

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
SEBLiabilityManagement@seb.se
+44 7880 783 998

För kontakt med Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.seeller tel. 072 720 00 06

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, den 9 september 2021 kl 16.30.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.