Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Magnolia Bostad AB: Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 4 maj 2016

Magnolia Bostad AB höll under onsdagen den 4 maj 2016 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 1 krona per aktie med avstämningsdag måndagen den 9
maj 2016. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
torsdagen den 12 maj 2016.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Fredrik Holmström, Andreas Rutili, Risto Silander och
Fredrik Tibell, samt nyvalde Jan Roxendal, till styrelseledamöter.
Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå om totalt 1 450 000 kronor, för
tiden till slutet av nästa årsstämma, med 450 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga stämmovalda
ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se
----------------------------------------------------------------------

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya
boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva
lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn
där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad
på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt
Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/kommunike-fran-magnolia-b...
http://mb.cision.com/Main/12686/2002572/511448.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.