Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-10

Magnolia Bostad AB: Magnolia Bostad AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq ...

Magnolia Bostad AB (publ) emitterade den 13 oktober 2016 ett seniort
icke-säkerställt obligationslån om 400 000 000 SEK inom ett totalt
rambelopp om 1 000 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden.

Magnolia Bostad noterade obligationslånet på Nasdaq First North Bond
Market med första dag för handel den 9 november 2016.

Magnolia Bostad kommer att ansöka om att ersätta noteringen av
obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market med en notering av
obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Obligationerna kommer att tas upp till handel på
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Magnolia Bostad upprättat ett prospekt.
Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens
(www.fi.se) och Magnolia Bostads (www.magnoliabostad.se) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017 kl.
11.50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/magnolia-bostad-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/12686/2304958/698528.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.