Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Magnolia Bostad AB: Magnolia Bostad ingår ramavtal med Slättö

Magnolia Bostad har idag tecknat ramavtal med Slättö. Samarbetet
innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till
ett värde av minst 5 mdkr, vilket succesivt kan komma att öka till 14
mdkr. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och
Öresundsregionen.

Projektportföljen omfattar 13 projekt om 450 000 kvm ljus BTA,
motsvarade cirka 7 000 lägenheter. Samarbetet baseras på byggnation
av hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att
cirka 25 procent av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt.
Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning
kommer ske i takt med att projekten realiseras.

Drygt hälften av projekten finns redan i Magnolia Bostads existerande
portfölj och resterande är ej ännu förvärvade potentiella byggrätter.
Detta medför att Magnolia Bostad får en ökad säkerhet vid försäljning
av existerade projektportfölj samt säkrar köpare till framtida
potentiella projekt.

Magnolia Bostad ska tillse att samtliga projekt uppförs som
nyckelfärdiga flerbostadshus huvudsakligen avsedda för
bostadsändamål. Mot bakgrund av ovanstående har parterna ingått avtal
i syfte att så långt som möjligt fastställa ekonomiska, juridiska och
byggnadstekniska villkor avseende projekten.

Ramavtalet sträcker sig till den 31 mars 2020 med möjlighet till
förlängning och är villkorat av att Slättö erhåller erforderlig
finansiering.

Pangea Property Partners har agerat finansiell rådgivare och Wistrand
Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Slättö. Wigge & Partners
har agerat legal rådgivare åt Magnolia Bostad.

- Avtalet gynnar vår fortsatta expansion och förstärker vår position
som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Vi har sedan tidigare
ett väl fungerande samarbete med Slättö och ser framemot en fördjupad
relation, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör, Magnolia
Bostad.

- Slättö avser att långsiktigt äga och förvalta portföljen. Bostäder
inom portföljen utvecklas i enlighet med Slättös hållbarhetsprogram
och ambitiösa tekniska standard, vilket bland annat innebär krav för
Miljöbyggnad Silver. Ramavtalet med Magnolia Bostad passar väl in i
vår strategi för fortsatt utveckling och tillväxt, säger Johan
Karlsson, verkställande direktör, Slättö.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Johan Karlsson, verkställande direktör
070-363 55 09, johan.karlsson@slattoforvaltning.se
(johan.karlsson@slattoforvaltning.se)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 november 2016 kl. 17.10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/magnolia-bostad-ingar-ram...
http://mb.cision.com/Main/12686/2131275/595587.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.