Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

MÄKLARSTATISTIK: BORÄTTSPRISER +1% I JANUARI, VILLAPRISER OFÖR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1
procent i januari jämfört med föregående månad. Villapriserna var
oförändrade.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som
helhet, i glidande medelvärde, varit oförändrade jämfört med föregående
tremånadersperiod, och villapriserna har sjunkit 1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 6 procent samtidigt
som villapriserna stigit 6 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande
medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa
säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande
marknadsutvecklingen att göra.

För januari innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för
november-januari jämförs med motsvarande viktade medelvärde för
oktober-december. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med
augusti-oktober.

Mäklarstatistik noterar att årstakten fortsätter att växla upp och nu uppgår
till 6 procent för både bostadsrätter och villor. De konstaterar också att
det såldes 10 procent fler bostäder i januari i år än samma månad i fjol, där
huvuddelen av ökningen består av bostadsrätter.

Fastighetsmäklaren Bjurfors talar om en "rivstart" för bostadsmarknaden 2020.

"Sedan snart ett år tillbaka råder högtryck på bostadsmarknaden, men frågan är
om inte köparna nu har lagt i ytterligare en växel. Vi har fullt hus på många
visningar och det blir allt oftare budgivningar. Störst är rusningen till
bostäder på riktigt attraktiva adresser i Stockholms innerstad. Där står
kunderna mer eller mindre i kö", säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors i
Stockholm, i en kommentar.

Han spår också att 2020 mycket väl kan komma att överträffa 2019 års
prisuppgång om 5 procent för bostadsrätter och villor.

"Förutsättningarna för fortsatta uppgångar är mycket goda. Riksbanken
prognostiserar nollränta i minst två år framåt, säljarna har fått det där
viktiga psykologiska övertaget och den inbromsade byggtakten börjar slå
igenom på antalet bostäder som färdigställs", säger Fredrik Kullman.

Fastighetsbyrån märker av en stark efterfrågan och ökad försäljningstakt i
januari.

"Antal försäljningar i början av året ligger på en hög nivå, framförallt i
Stockholmsområdet, och om tendensen håller i sig så kommer det förmodligen
leda till prisökningar framöver. Låga räntor och stabila förhållanden på
leder till minskad osäkerhet och ökad vilja att göra bostadsaffärer", säger
Fastighetsbyråns vd Johan Engström i en kommentar.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger att en stark
avslutning på fjolåret gjort att färre bostäder återpublicerats efter
årsskiftet. Detta har tillsammans med ett mindre överskott av nyproduktion
gjort att utbudet ökat mindre än brukligt nu i januari.

"Detta har givit oss en stark start på året", säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling säljer runt 15 procent av bostäderna i
Stockholm före visning och 19 procent i Göteborg.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
==============================================================
Bostadsrätter
Riket 1 0 6
Storstockholm 0 0 6
- Centrala Stockholm 2 2 7
Storgöteborg 0 0 5
- Centrala Göteborg 0 -2 3
Stormalmö 2 0 8
- Centrala Malmö 1 0 8

Villor
Riket 0 -1 6
Storstockholm 1 1 6
Storgöteborg 0 1 4
Stormalmö 1 2 10

Fritidshus 6
==============================================================

Bild: Priser bostadsrätter

Bild: Priser villor

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens
taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än
enbart köpesumman.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News