Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA I VECKAN (OMS)

STOCKHOLM (Direkt) Det amerikanska presidentvalet överskuggar det mesta i
veckan, men vi bjuds även på industridata från Tyskland, KPI från Kina och
för svensk del Riksbanksprotokoll.

MÅNDAG DEN 7 NOVEMBER

=====================

kl 8.00: Tyskland: industriorder september

Väntas ha ökat med 0,3% m/m efter en uppgång med 1,0% under augusti.

Commerzbank tror att produktionsdatan (tisdag) kommer att dämpa bilden av den
tyska ekonomin. Efter uppgången i augusti, som främst berodde på timingen i
semestrarna i bilindustrin (som dominerade juli) så bör produktionen ha
minskat med 1,5% m/m i september. Detta indikeras av utfall från
bilindustrin.

Därmed väntas bara en blygsam uppgång totalt för industriproduktionen under
tredje kvartalet.

Det riktiga testet för den ekonomiska optimismen blir dock orderingången. I
IFO-index och PMI har företagen sett en klart bättre efterfrågan, främst från
utlandet.

"Vi tror därför att kärnorder (exklusive den alltid volatila kategorin 'annan
transportutrustning') inte har fallit jämfört med det relativt starka
utfallet i augusti utan i själva verket stigit något. Totalt sett tror vi
därför på en uppgång om 0,3% m/m trots något lägre flygorder", skriver
Commerzbank.

Trenden för industriproduktionen som beräknats utifrån orderingången bör
därför åtminstone ha stabiliserats, vilket bör öka sannolikheten för ett
bättre fjärde kvartal för tillverkningsindustrin, skriver Commerzbank.
kl 9.30: RGK: utfall statens betalningar oktober

De månadsvisa utfallen har under en tid överraskat på uppsidan med bland annat
högre skatteintäkter än väntat, delvis på grund av förmånliga villkor på
skattekontot som gett en delvis temporär effekt.

I sin senaste prognos i oktober reviderade Riksgälden totalt upp sin prognos
för statens betalningar med 48 miljarder kronor för 2016-2017, vilket gjorde
att de drar ned volymen i statsobligationer till 3 miljarder kronor per
auktionstillfälle från tidigare 3,5 miljarder kronor.

Riksgälden har ändå en mer försiktig prognos än andra bedömare för nästa år
och en del tror att de kommer att behöva dra ned lånebehovet ytterligare
längre fram.

TISDAG DEN 8 NOVEMBER

=====================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion september

Väntas ha sjunkit 0,2% m/m efter en uppgång med 2,5% i augusti. Det var i sig
en rekyl efter ett svagt utfall i juli, påverkat av semestrarna i
bilindustrin.
kl 10.30: Storbritannien: industriproduktion september

Väntas ha ökat med 0,1% m/m efter en nedgång med 0,4% föregående månad.
Industri-PMI steg i september till 55,4 från 53,4. Preliminära BNP-data
visade en tillväxt på 0,5% q/q tredje kvartalet, vilket var en mindre
inbromsning än väntat. Bättre data och ett svagare pund har fått Bank of
England att ta bort sin sänkningsbias i närtid.
Kina: handelsbalans oktober

Exporten väntas visa en nedgång om 6,0% y/y, efter -10,0% i september.
Exporten har fallit i årstakt under stora delar av året. Importen väntas
minska 1,1%, vilket skulle ge ett handelsöverskott på 51,8 miljarder dollar i
oktober.

"Den senaste tidens handelsvägda försvagning i yuanen kommer troligen inte att
hjälpa så mycket eftersom den globala efterfrågan är svag", skriver Nordea.

Kinas BNP-tillväxt var 6,7% y/y tredje kvartalet, vilket var i linje med
förväntningarna och också pekar mot att regeringens tillväxtmål för året kan
nås. PMI har också visat en återhämtning men frågetecken finns om hur mycket
som varit beroende av tillfälliga stimulanser och hur det därmed går med den
planerade omställningen av ekonomin, bort från export och mer av inhemsk
konsumtion.
USA: presidentval

Valtemperaturen har stigit betydligt på senare tid i takt med att Hillary
Clintons försprång krympt. En seger för Donald Trump ser nu inte längre ut
att vara så osannolik som marknaden tidigare prisat in, vilket lett till ökad
volatilitet och "risk av" den senaste veckan.

Även om marknaden inte skulle tas på sängen lika kraftfullt som vid Brexit
skulle en seger för Donald Trump troligen ge betydande kast på marknaderna,
medan en seger för Hillary Clinton kan ge viss "risk på".

Vad gäller kongressen pekar prognoserna generellt mot att republikanerna
kommer behålla majoriteten i representanthuset, medan demokraterna har en
återvunnen majoritet i senaten inom räckhåll.

Man bör också ha i åtanke att även om Hillary Clinton skulle vinna
presidentvalet är det inte säkert att Donald Trump erkänner sig besegrad på
valnatten, han har svävat på målet i denna fråga och under valkampanjen vid
upprepade tillfällen varnat för att valet är "riggat".

Skulle det osannolika inträffa att kandidaterna får 269 elektorsröster var
blir det upp till representanthuset att välja president.

De första valresultaten väntas komma vid 1-tiden svensk tid natten mot
onsdagen och en segrare kanske kunna utropas fram emot 5-tiden på
onsdagsmorgonen.

Commerzbank tror att det mest sannolika utfallet är att Hillary Clinton vinner
presidentvalet och att republikanerna dominerar åtminstone en av kamrarna i
kongressen.

"Detta skulle utifrån marknadens perspektiv innebära att valet inte skulle
förändra så mycket på kort sikt. Administrationen och kongressen skulle till
stora delar blockera varandra under åtminstone ytterligare två år, till valet
2018", skriver Commerzbank.

Vad gäller sidoeffekter, som svårigheter att få budgeten antagen, så har man
fått tillräcklig erfarenhet att hantera detta de senaste åren, och "mer av
samma" skulle bli mottot. Marknadernas fokus skulle därmed snabbt skifta
tillbaka från politik till ekonomiska fundamenta. Nästa räntehöjning från
Fed, som troligen kommer i december, skulle kunna leda till högre räntor och
starkare dollar.

Riskpremierna skulle minska och detta utfall skulle troligen vara positivt för
aktiemarknaderna.

En storseger för demokraterna, där de även tar hela kongressen, skulle kunna
uppfattas negativt, då det skulle kunna leda till stramare regleringar.

Om Donald Trump däremot vinner skulle detta lugn få ett snabbt slut, inte
minst då det skulle leda till stor osäkerhet om vilken utrikespolitik en
Trump-administration skulle bedriva. Skulle han verkligen riskera
handelskonflikter med Kina eller Mexiko?

Aktiemarknaderna skulle reagera negativt på sådana risker. Större riskaverion
skulle driva investerare in till säkrare hamnar, vilket skulle driva ned
obligationsräntorna.

"I denna miljö av förhöjd marknadsvolatilitet så skulle den räntehöjning från
Fed som många förväntat sig skulle ske i december skulle i större
utsträckning ifrågasättas", skriver Commerzbank.

Trots allt senarelade Fed under 2015 räntehöjningen till december på grund av
ökad volatilitet, och av det skälet har de också senarelagt den andra
höjningen under detta år.

Om Donald Trump vinner skulle investerare initialt dra sig bort från
amerikanska tillgångar, och detta skulle tynga dollarn. I euroområdet skulle
det främst gynna tyska statsobligationer med betydande nedåttryck på
räntorna. Vidgade rispremier på mer riskfyllda tillgångar är också att vänta,
skriver Commerzbank.

ONSDAG DEN 9 NOVEMBER

=====================

kl 2.30: Kina: KPI och PPI oktober

KPI-inflationen väntas stiga till 2,1% från 1,9% föregående månad, vilket
delvis återspeglar stigande livsmedelspriser, medan PPI-inflationen antas
stiga till 0,9% från 0,1%. PMI har indikerat ett stigande pristryck i
producentledet vilket kan ge uppåttryck på PPI framöver.

Högre PPI-inflation ses som positivt för företagsvinsterna och förmågan för
skuldtyngda företag att klara sina betalningar.
kl 9.30: Riksbanken: protokoll från penningpolitiska mötet 26/10

Riksbanken lämnade vid det penningpolitiska mötet i oktober såväl räntan som
QE-programmet oförändrade. Samtidigt drog de ned räntebanan och gav en tydlig
indikation om att de är redo att såväl förlänga QE-programmet som sänka igen
vid behov redan vid decembermötet.

Inflationen har kommit in lägre än väntat två månader i rad och utfallen för
oktober och november kommer att bli högintressant för hur Riksbanken agerar
vid mötet den 20 december.

Samtidigt har kronan tappat än mer i spåren av det duvaktiga budskapet, och
närmat sig 10-nivån mot euron där den inte varit sedan februari 2010.

Vice riksbankschef Per Jansson uttryckte för journalister den 3 november,
enligt Bloomberg News, ingen oro för att kronan håller på att bli alltför
svag, utan såg i stället det som fortsatt bra att den svaga kronan hjälper
att få upp inflationen.

Den senaste tidens kronförsvagning har kommit som lite av en överraskning, men
Riksbanken är fortsatt beroende av en svag valuta som förbättrar
inflationssituationen.

Inför decembermötet sade han att inkommande KPI-utfall blir mycket viktiga
liksom vad andra centralbanker gör.

SEB skriver att uttalandena var i linje med kommentarerna Per Jansson gav på
analytikerträffen som hölls i samband med den senaste penningpolitiska
rapporten och be¬kräftar bilden av att åtminstone Jansson fortsätter se
kronan som det viktigaste verktyget för att snabbt få inflationen tillbaka
till målet.

"Protokollet som publiceras nästa vecka kommer visa i vilken ut¬sträckning som
övriga direktionsledamöter stöder Janssons aktivistiska linje", skriver SEB.

"Deras bild att kronans överraskande försvagning efter det senaste
räntebeskedet skulle göra direktionen lite mindre benägen att fortsätta lätta
på penningpolitiken i december får alltså absolut inget stöd i
Jansson-intervjun", skriver SEB.

Nordea noterar att direktionen fortsatt är relativt splittrad i sina
preferenser för ytterligare lättnader, både vad gäller behovet av att göra
mer och effektiviteten i särskilda verktyg som att sänka räntan än mer.

"Vi kommer att granska protokollet och titta efter signaler om individuella
preferenser vad gäller detta", skriver Nordea som fortsatt spår en sänkning
med 10 punkter till -0,60 procent och utökat QE-program första halvåret 2017.

Swedbank tycker det blir intressant att se hur enig direktionen egentligen var
rörande den kraftigt uppreviderade sannolikheten för en räntesänkning i
närtid.

"Även om inga reservationer uttrycktes så bedömer vi att ledamöterna
accepterade den lägre banan med en hel del blandade känslor. Efter en svacka
i det tredje kvartalet så bådar PMI:s och orderdata gott för det fjärde
kvartalet. Vi står fast vid att det inte blir någon ytterligare räntesänkning
men vi tror däremot på en förlängd QE, i nedtrappad form", skriver Swedbank.
kl 11.00: EU: kommissionens höstprognos

I vårprognosen reviderade kommissionen ned sin tillväxtprognos för EMU till
1,6% i år och 1,8% nästa år, vilket var före Brexit.

Sedan dess har den globala återhämtningen fortsatt i dämpad takt trot...

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.