Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 12 AUGUSTI

=====================

kl 6.00: Mäklarstatistik: bostadspriser juli

En första indikation på hur bostadsmarknaden utvecklats i juli.
Försäljningsdata från Hemnet tyder på en stark marknad, där det för en
julimånad såldes rekordmånga bostadsrätter i år.

TISDAG DEN 13 AUGUSTI

=====================

kl 11.00: Tyskland: ZEW-index augusti

ZEW-index, som mäter förväntningarna bland aktörer på finansmarknader, har
återigen noterats på bottennivåer som senast besöktes 2012. I juli sjönk
indexet till -24,5, jämfört med -21,1 månaden innan. Väntat i augusti är
-30,0, och därmed en fortsättning av nedåttrenden.

kl 14.30: USA: KPI juli

KPI spås stiga +0,2% m/m, vilket skulle få inflationstakten att takta upp till
1,7% y/y, från 1,6% i juli. Kärn-KPI har samtidigt överraskat då det i juli
inkom på 2,1% y/y, mot förväntade 2,0% y/y. I augusti tror analytikerna att
Kärn-KPI steg 0,2% m/m, och en utveckling på 2,1% y/y, oförändrat från
föregående månad därmed.

Nordea skriver i ett marknadsbrev att de likt konsensus förväntar sig en
oförändrad inflationstakt på 2,1%. Banken skriver att ett utfall kring
konsensus antagligen inte kommer påverka nuvarande penningpolitik från
Federal Reserve. Detta då fokus för dem främst ligger på deras föredragna
inflationsmål core-PCE, som varit svagt sedan förra sommaren, och generellt
brukar befinna sig 40 punkter under KPI-inflationen.

Nordea förväntar sig att ytterligare tullar på kinesiska importvaror
fortsätter att vara en uppåtrisk för inflationen, samtidigt som den starka
dollarn drar i motsatt riktning. Detta trots att valutan har mindre påverkan
i USA än i andra länder.

ONSDAG DEN 14 AUGUSTI

=====================

kl 4.00: Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar juli

Svagare inhemsk och utländsk efterfrågan förväntas fortsatt tynga den
kinesiska ekonomin, med pågående handelskonflikt med USA. Trots att julis
utfall slog förväntningarna på nästan alla parametrar är förväntningarna nu
återigen något nedskruvade. Detaljhandeln förväntas växa med 8,6% y/y,
jämfört med juni månads utfall om 9,8%. Industriproduktionen väntas öka med
5,8% y/y, jämfört med 6,3%.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att Kinas ekonomi inte återhämtar sig
trots de senaste stimulanspaketen. Banken har därför ändrat sin syn och tror
nu att Kinas regering kommer att tvingas acceptera den dämpade tillväxttakten
härrörande från det pågående handelskriget. Därför är nu en fundamental
omprövning av den långsiktiga bilden av Kinas tillväxt i korten för
marknaden.

kl 8.00: Tyskland: BNP (prel) 2 kv

Tysk BNP-tillväxt har haft ett tufft första halvår. Den tyska ekonomin har
lidit av den globala konjunkturavmattningen, vilket drivit den stora
exportsektorn till randen av recession. Analytikerna förväntar sig att en
utveckling om -0,1% q/q, och -0,4% y/y.

Nordea belyser dock i ett marknadsbrev att den tyngda industrin delvis stöttas
av en välmående byggsektor och en tjänstesektor som visar fortsatt motstånd
mot avmattningen.

kl 9.30: SCB: KPI juli

KPIF-inflationen väntas fortsatta att dämpas, när tidigare oljeprisuppgångar
faller ur och med en ny mätmetod för tandvårdskostnader som drar ned
inflationen i juli, när tandvårdsbidraget fylls på. Enligt Infront Datas
enkät väntas KPIF-inflationen sjunka till 1,4% i juli från 1,7% i juni.
Exklusive energi väntas inflationen sjunka från närmare tvåårshögsta 1,9% i
juni till 1,7%.

KPIF-inflationen skulle i så fall vara en tiondel högre än Riksbankens prognos
på 1,3%, samma sak för KPIF ex energi. Analytiker påpekar dock att detta nog
blir en tillfällig lättnad för Riksbanken eftersom mycket talar för att
inflationen kommer att fortsätta sjunka framöver.

kl 10.30: Storbritannien: KPI juli

Den brittiska KPI-inflationstakten har sjunkit gradvis från +3,0% i början av
förra året till 1,8% som lägst. KPI-inflationen för juni noterades till 2,0%,
och förväntas för juli återigen sjunka tillbaka något, till 1,9%.

kl 11.00: EMU: BNP (prel) 2 kv

Förväntningarna för euroområdets BNP utveckling är fortsatt lågt ställda,
efter det estimerade utfallet som visade på en utveckling om +0,2% q/q och
+1,1 y/y. Analytiker förväntar sig att detta står sig i denna andra
beräkning.

Förväntningarna för nästa års utveckling har efter den senaste tidens
statistikbesvikelser fortsatt att revideras ned, vilket lyft förväntningarna
på att ECB vid sitt septembermöte kommer lansera ett nytt omfattande
stimulanspaket.

TORSDAG DEN 15 AUGUSTI

======================

kl 8.00: Kantar Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadens aktörer

Har sjunkit något på 1 och 2 års sikt, men de för Riksbanken viktiga
5-årsförväntningarna ligger i alla fall med 1,9% nära inflationsmålet. Frågan
är om även de kommer att börja vika.

kl 10.00: Norge: räntebesked

Alla bedömare räknar med att räntan hålls oförändrad nu och de flesta tror att
den sedan kommer att höjas med 25 punkter vid kommande möte i september.

kl 14.30: USA: Philadelphia Fed Index augusti

Har varit mycket slagig under 2019 och tog sig under juli upp till 21,8, från
junis notering om 0,3. Indexet har dock haft en dragning nedåt sedan
toppnoteringarna runt 30 2017-2018. Indexet, som mäter aktiviteten i
tillverkningsindustrin i Philadelphia-regionen, väntas nu i augusti ha
sjunkit till 10,0.

kl 14.30: USA: detaljhandel juli

Detaljhandeln i USA har varit stabil, med ett juniutfall på +0,4% m/m, samma
ökning som i maj. Även försäljningen ex bilar har varit stark då
junistatistiken noterades till +0,4% m/m, vilket även där var samma utfall
som i maj.

För juli skriver Commerzbank att statistiken hittills tyder på en modest
ökning av försäljningen med 0,2% m/m, vilket också är konsensus. En ökning
som till största andelen är hänförlig till stigande bensinpriser. Försäljning
ex bilar förväntas för juli noteras till +0,3% m/m.

kl 15.15: USA: industriproduktion juli

Industriproduktion har haft en svag utveckling under 2019, och för var för
juni oförändrad mot föregående månad, men nu väntas en ökning på 0,2% m/m,
från de något dämpade nivåerna.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News