Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 2 SEPTEMBER

======================

kl 8.30: Silf/Swedbank: industri-PMI augusti

Inköpscheferna i den svenska tillverkningsindustrin väntas signalera ett
svagare konjunkturläge i augusti jämfört med föregående månad.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntas Silf/Swedbanks inköpschefsindex för
industrin ha vänt ned till 51,2 i augusti från 52,0 i juli (som det var
oförändrat på från i juni).

I Konjunkturinstitutets (KI) augustibarometer fortsatte konfidensindikatorn
för tillverkningsindustrin att sjunka, till 94,8 från 97,1 i juli och låg
därmed för andra månaden under normalläget 100, vilket i juli var första
gången på tre år.

Euroområdets preliminära industri-PMI steg däremot oväntat i augusti, till
47,0 från 46,5 i juli. Analytiker hade väntat sig en nedgång till 46,2.

Andrew Harker, på IHS Markit, konstaterade att Frankrike var en ljuspunkt, men
att samma inte kunde sägas för Tyskland.

kl 9.55: Tyskland: industri-PMI (def) augusti

Tyska industri-PMI steg preliminärt till 43,6, från 43,2 i juli. Väntat var
ett index på 43,0.

Markit-ekonomen Phil Smith sade i en kommentar till de preliminära siffrorna
att Tyskland fortsatt är en ekonomi som går i två hastigheter, med en
tillväxt i tjänstesektorn som nätt och jämnt kompenserar för den ihållande
svagheten i tillverkningsindustrin.

Även om index lyfte en aning har undersökningens industriindex dock inte
ändrats tillräckligt för att avvärja hotet om en liten nedgång i BNP i tredje
kvartalet, enligt Markit-ekonomen.

Han noterade också att den ihållande svagheten i efterfrågan fortsätter att
filtrera ned till arbetsmarknaden, där sysselsättningstillväxten nästan har
stannat av och speglar fallande kapacitetstryck och generellt lägre
företagsförtroende.

Det definitiva utfallet väntas komma in i linje med det preliminära.

TISDAG DEN 3 SEPTEMBER

======================

kl 16.00: USA: ISM industri-PMI augusti

ISM:s inköpschefsindex för industrin sjönk oväntat i juli till 51,2, från 51,7
i juni. Väntat enligt Reuters var en uppgång till 52,0.

Bland utvalda delindex sjönk indexen framförallt för priser, produktion,
orderbok, sysselsättning och nya exportorder, medan nya order och lager steg
svagt.

För augusti spår analytiker en liten uppgång till 51,4, enligt Reuters
prognossammanställning.

ONSDAG DEN 4 SEPTEMBER

======================

kl 16.00: BOC: räntebesked

BOC höjde räntan tre gånger under 2018, sista gången i oktober, men har
därefter legat still. Även vid detta möte väntas styrräntan lämnas
oförändrad.

Commerzbank noterar att inflationen inte är något problem för BOC, utan att
hotet i första hand kommer från handelskonflikten mellan USA och Kina.

Även om Kanadas ekonomi går rätt bra kommer BOC bli allt mer försiktiga i
spåren av ökade risker, vilket banar väg för penningpolitiska stimulanser.

"Därför tror vi att BOC kommer att ge de första signalerna för lägre räntor
vid detta möte. Vi förväntar oss att BOC ska sänka räntan för första gången i
slutet av oktober när de publicerar sin penningpolitiska rapport", skriver
Commerzbank.

kl 20.00: Fed: Beige Book

Den regionala konjunkturrapport som är ett beslutsunderlag inför nästa
FOMC-möte den 17-18/9.

Brukar vara fokus på tecken på prisuppgångar eller temperaturen på
arbetsmarknaden, men nu också inverkan från tullarna. Av större vikt för
Fed-förväntningarna blir Jerome Powells signaler på fredagen.

TORSDAG DEN 5 SEPTEMBER

=======================

kl 8.00: Tyskland: industriorder juli

Den tyska industrin går minst sagt knackigt och lär fortsatta att göra så,
enligt bedömare. Industrins orderingång steg visserligen mer än väntat i
juni, +2,5% m/m, men den väntas nu i juli ha sjunkit igen, med 1,5%.

kl 9.30: Riksbanken: räntebesked och penningpolitisk rapport

Riksbanken kommer inte att röra räntan nu men en enig analytikerkår räknar med
att direktionen tvingas ge upp sina tidigare planer om att höja räntan i
slutet av året eller början av 2020. Däremot väntas Riksbanken inte sänka
reporäntebanan i en sådan utsträckning att den signalerar att räntesänkningar
är möjliga framöver.

Konsensusprognosen antyder nu att Riksbanken kommer att nöja sig med att
justera räntebanan så att den antyder att nästa räntehöjning dröjer till
någon gång första halvåret 2020, men flera bedömare räknar med att det bara
är ett första steg och att Riksbanken kommer att behöva sänka räntebanan på
nytt vid senare möten.

Även om ett fåtal aktörer tror att Riksbanken till slut ändå kommer att
tvingas att sänka räntan så är majoritetens uppfattning att det behövs
tydliga tecken på en mer dramatisk nedgång i ekonomin och/eller en större
nedgång i bredare inflationsförväntningar för ett sådant steg.

kl 14.15: USA: ADP privat sysselsättning augusti

Ger en fingervisning inför fredagens officiella jobbrapport. Den privata
jobbtillväxten är enligt ADP fortsatt på goda nivåer, men har tydligt
dämpats. Analytiker tror nu sysselsättningen ökade med 140.000 personer i
augusti, en liten nedväxling från 156.000 månaden före.

kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI augusti

Kommit ned tydligt från toppnivåerna över 60 förra hösten, med tydliga
nedgångar de senaste två månaderna. Sjönk till treårslägsta till 53,7 i juli,
men nu väntas en liten uppgång till 54,1.

FREDAG DEN 6 SEPTEMBER

======================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion juli

Tysk tillverkningsindustri är euroområdets sorgebarn och få tror på någon snar
vändning. Förra månaden sjönk industriproduktionen 1,5% m/m, svagare än
väntat, men nu i juli väntas en liten uppgång med 0,3%.

Commerzbank är mer pessimistiska än så och räknar med en nedgång om 1,0% m/m.
De påpekar i ett marknadsbrev att stämningsläget bland företagen har fortsatt
att försämras och att bilproduktion enligt branschstatistik sjönk i juli.
Dock menar de att den väntade nedgången i juli delvis förstärks av att
relativt tidiga semestrar i år, vilket gör att man kan vända sig en viss
rekyl i augusti.

kl 14.30: USA: sysselsättning augusti

I juli prickade utfallen för såväl arbetslöshet som sysselsättning
analytikernas förväntningar, på 3,7% respektive 164.000, medan lönerna
däremot ökade lite mer än väntat.

Samtidigt reviderades sysselsättningsutfallen för juni och maj nedåt med
sammanlagt 41.000 personer.

I augusti räknar analytikerna med en arbetslöshet på 3,7%, att
sysselsättningen ökade med 155.000 personer, lönerna steg med 0,3% m/m och
att veckoarbetstiden uppgick till 34,4 timmar, enligt Reuters
prognossammanställning.

Capital Economics är mer pessimistiska om sysselsättningsutvecklingen, som de
spår ökar med 110.000 personer i augusti.

De tycker att det nuvarande sexmånaderssnittet på 141.000 personer knappast
tyder på att arbetsmarknaden har allvarliga problem, men det var den
långsammaste genomsnittliga månadsökningen på sju år och de flesta bevis
tyder på att den här avmattningen har en bit kvar.

"Den största orosfaktorn har varit den fortsatta försvagningen i
undersökningsdata. Initialt drevs detta av tillverkningssektorn då den
globala industrinedgången tagit sin tribut. Mer nyligen har svagheten spridit
sig till tjänstesektorn, med sysselsättningsindex i Markits kombinerade PMI
ned till nära tioårslägsta", skriver ekonomerna i ett kundbrev.

De tillägger att nedgången i den genomsnittliga veckoarbetstiden till nära
tvåårslägsta förra månaden är ett annat potentiellt oroande tecken.

Capital Economics skriver samtidigt att alla nyheter inte har varit dåliga.
Efter att ha fallit rätt skarpt i början på året så har uppgångarna i
tillfällig hjälpsysselsättning stabiliserats de senaste månaderna. De
fortsatt låga nivåerna i antalet nyanmälda sysselsatta är också betryggande.

kl 18.30: Fed: Jerome Powell talar om ekonomiska utsikter och penningpolitik
i
Zürich

Fed-chefen har ett gyllene tillfälle att guida marknaden inför FOMC-mötet den
18-19/9, vilket också är sista chansen innan "silent period" börjar.

I sitt senaste anförande i Jackson Hole sade han att USA-ekonomin är i ett
gynnsamt läge men står inför "betydande risker" från lägre tillväxt och
osäkerhet kring handeln. De ska därför "agera som lämpligt" för att bibehålla
expansionen.

Det tolkades allmänt som en öppning för 25 punkter i september men ingen
indikation om mer aggressiva sänkningar framöver.

Det finns tecken på att Fed ser handelskonflikten som den främsta orsaken till
det sämre sentimentet och att de inte är redo att leva upp till marknadens
förväntningar.

Nordea noterar dock att det historisk sett har visat sig alltför kostsamt för
Fed att inte (åtminstone) leverera de sänkningar som marknaden prissatt.

"Om inte sänkningarna levereras så kommer de finansiella förhållandena att
åter stramas åt och det är sannolikt inte i Feds intresse. Behåll
förväntningarna om ett duvaktigt Fed. För närvarande är fem till
räntesänkningar inprisade totalt", skriver Nordea i ett marknadsbrev.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.