Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-02

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 5 JULI

=================

- Politik: Löfven och Almedalen

Talmannen har givit Stefan Löfven på sig till och med måndagen för att bilda en ny regering. Den digitala Almedalsveckan håller samtidigt på söndag till onsdag. Talmannen Andreas Norlén invigningstalar på söndagen under Almedalsveckan och de två största partierna, (M) och (S), avslutar det digitala eventet med partiledartal på onsdag.


- Kina: Caixin tjänste-PMI juni kl 3.45

Marknadsförväntningarna pekar mot en nivå nära 55,1 för maj. Liksom industri-PMI pekat mot en något avtagande tillväxttakt i Kina finns det vissa bedömare som befarar att inte heller tjänste-PMI kommer in riktigt lika högt som i maj. Commerzbank spår exempelvis ett utfall om 54,4.

"Efter den snabba post-pandemiska återhämtningen hägrar en cyklisk nedgång i Kina vid horisonten till följd av stramare kreditpolicy", skriver Commerzbank i sitt veckobrev.


- Silf/Swedbank: tjänste-PMI juni kl 8.30

Svenskt tjänste-PMI lyfte till rekordhög nivå om 71,7 i maj. Risken är dock en smärre tillbakagång i juni ned emot 70, spår exempelvis Capital Economics.- EMU: tjänste-PMI (def) juni kl 10.00

Snittförväntan ligger på ett oreviderat utfall om 58,0 liksom den preliminära beräkningen för juni, en uppgång på nära tre enheter från 55,2 i maj.TISDAG DEN 6 JULI

=================

- RBA: policybesked kl 6.30

Förväntningarna ligger på en oförändrad styrränta vid 0,1% från den australiska centralbanken. RBA har framhållit att en räntehöjning inte är att vänta under de närmaste åren och nyligen har nya restriktioner införts i landet på grund av deltavirusvarianten.


- Tyskland: industriorder maj kl 8.00

Trading Economics konsensus pekar mot 1,4% ökning i maj från april då industriorderingången sjönk marginellt. Commerzbank påpekar att orderingången i april trots allt var mer än 8% högre än före corona-utbrottet.

"Under tio av de tolv senaste månaderna har de nya orderna ökat och i vissa fall signifikant", skriver Commerzbank som tror att den positiva trenden fortsatt under maj.


- Tyskland: ZEW-index juli kl 11.00

ZEW-index väntas enligt konsensusprognosen ha fortsatt ned emot 75 för juli från nivå strax under 80. I juni backade indexet mer än tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin nära 5 enheter från dryga 84 för maj.

"ZEW-enkäten för juli kan väntas visa ytterligare försämring i förväntningarna till följd av osäkerheterna kring framväxten av deltavarianten av covid19 och dess framtida inverkan på den övergripande ekonomiska aktiviteten", skriver Unicredit i ett veckobrev.


- USA: ISM tjänste-PMI juni kl 16.00

ISA:s tjänste-PMI väntas liksom Markits preliminära tjänsteinköpschefsindex för juni visa på en dragning nedåt efter ett starkt utfall för maj. Trading Economics konsensus pekar avseende ISM mot en nivå kring 63 efter 64 för maj.

"Brist på material och arbetskraft driver upp kostnader och leveranstider och hämmar sentimentet något", skriver Unicredit i sitt veckobrev.


ONSDAG DEN 7 JULI

=================

- Tyskland: industriproduktion maj kl 8.00

Konsensus pekar mot en svag uppgång för tysk industriproduktion i maj mot april som visade på en reträtt och runt 6% lägre produktion mot före pandemin. Commerzbank noterar i ett veckobrev att det fortsatt råder flaskhalsproblem på insatsvaror och räknar med en månadsvis nedgång även i maj.

"Runt 20% färre bilar producerades i Tyskland under maj mot april. Även om inte alla sektorer har så pass stora problem med leveranskedjor som bilindustrin så räknar vi med att produktionen inom tillverkningsindustrin som helhet backat med 2,0 % under maj", skriver Commerzbank.- RGK: statsbudgetens månadsutfall juni kl 9.30

I den senaste prognosen i maj spådde Riksgälden att budgetsaldot för juni skulle uppgå till -35,3 miljarder kronor.


- SCB: produktionsvärdeindex maj kl 9.30

Swedbank anger i ett veckobrev inför onsdagens svenska statistik att förväntan är att både produktionsvärdeindex och BNP-indikatorn för maj ökar.


- SCB: BNP-indikator maj kl 10.00

Enligt Swedbank kan BNP-indikatorn sannolikt visa en tillväxt på mer än 9% mot i maj 2020. Banken kommer därtill att granska industriorderingångssiffrorna som SCB redovisar på onsdagen för att få en indikation kring efterfrågeläget till sommaren. BNP-indikatorn för hela det andra kvartalet väntas i slutet av denna månad.

"Hittills ligger exporten kvar på hög nivå, så det ska också bli intressant att se om data börjar visa en påverkan av leveransproblemen eller ej", framhåller Swedbank.


- EU: kommissionens prognos kl 11.00

EU-kommissionen släpper nya prognoser efter att i vår-prognosen från i maj ha spått att BNP i euroområdet skulle öka 4,3% i år och 4,4% för nästa år. EMU-inflationen väntades då bli 1,7% i år och 1,3% under 2022.


- USA: JOLTS lediga platser maj kl 16.00

I april steg antalet lediga jobb i USA oväntat mycket till ny rekordnivå om 9,3 miljoner. Från analytikerhåll framhålls det att efterfrågan på arbetskraft är stor i USA.

"Det finns fler lediga positioner än de 8 miljoner jobb som behövs för att få antalet anställda tillbaka till nivån före covid. Arbetskraftsefterfrågan är inget problem, det är utbudssidan som håller tillbaka arbetsmarknaden", skriver Nordea i ett veckobrev.


- Fed: protokoll från FOMC-möte 15-16/6 kl 20.00

Juni-mötet blev, enligt Fed-chefen Jerome Powells ord, tillfället då den penningpolitiska kommittén började "tala om att tala om" tapering (nedtrappning av tillgångsköpen). Enligt Fed-chefen själv dröjer det ytterligare en tid innan inflationen och sysselsättningen uppnått de "substantiella ytterligare framsteg" han vill se för att det ska bli aktuellt att överväga tapering, men andra ledamöter verkar vara mer startklara.

Förhoppningsvis kan protokollet ge ytterligare vägledning om när det kan bli aktuellt för Fed att mer tydligt börja kommunicera en kommande nedtrappning av de månatliga köpen. ING får känslan att Powell satt i den duvaktiga änden av FOMC-spektrumet (vid mötet).

"Om detta är sant kan det bli så att vissa av de åsikter som kommer fram i protokollet ger mötet en mer hökaktig lutning. I synnerhet eftersom så många ledamöter också skiftade sina förväntningar om en första räntehöjning till 2022", resonerar ING.


TORSDAG DEN 8 JULI

==================

- Tyskland: handels- och bytesbalans maj kl 8.00

Det tyska handelsöverskottet väntas, säsongsjusterat, ha varit 15,9 miljarder i maj, liksom i april. Exporten väntas ha ökat 0,5 procent mellan månaderna, enligt Trading Economics konsensus.


- USA: nyanmälda arbetslösa i förra veckan

Det senaste utfallet visade ny pandemilägsta nivå om 364.000. Arbetsmarknadsekonomen Ann-Elizabeth Konkel på jobbsökarsidan Indeed sade runt veckojobbstatistiken till Dow Jones att dessa siffror trendat nedåt efter pandemiutbrottet.

"Långsiktigt rör de sig nedåt", sade hon med passus för att det enskilda veckor varit skillnader i denna trend.FREDAG DEN 9 JULI

=================

- Kina: KPI och PPI juni

PPI-utvecklingen förväntas ha dragit ned i årstakt till 8,8% i juni efter 9% i juni. KPI-inflationstakten väntas samtidigt ha dragit upp till 1,4% från 1,3%, enligt Trading Economics konsensus.


- Storbritannien: industriproduktion, BNP maj kl 8.00

Konsensus pekar mot en industriproduktionsökning om runt 1% mellan april och maj medan BNP-tillväxten förväntas ha varit 1,7% mellan månaderna.

"Lättnaderna i restriktioner har lett till en snabb återhämtning i den ekonomiska aktiviteten", skriver Unicredit i ett veckobrev och bedömer att konsumentnära tjänster bidragit positivt till brittisk BNP under maj.


- Norge: KPI juni kl 8.00

Ur norskt perspektiv avslutas en hyfsat händelserik makrovecka på relativt tungt manér med prisindex och handelsbalans för juni. Detta efter bland annat BNP och industriproduktion för maj tidigare under veckan.

Enligt snittförväntan kan norsk kärninflation ha dragit upp något från oväntat låga 1,5% för maj.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.