Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

STOCKHOLM (Direkt) Kommande vecka riktas fokus mot bland annat tysk
industristatistik samt amerikansk KPI och detaljhandel. För svensk del kommer
protokollet från Riksbankens decembermöte samt KPI för december.

MÅNDAG DEN 8 JANUARI

====================

kl 8.00: Tyskland: industriorder november

Tyska konfidensindikatorer är på rekordhöga nivåer och industriorderingången
befinner sig i en starkt uppåtgående trend. I november väntas dock ett litet
hack i kurvan, -0,4% m/m.

kl 11.00: EMU: konfidensindikator december

Är liksom andra mjuka indikatorer på historiskt mycket höga nivåer.
Konfidensindikator steg till 17-årshögsta 114,6 förra månaden och väntas nu
fortsatt upp marginellt till 114,7.

TISDAG DEN 9 JANUARI

====================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion november

Den tyska ekonomin utvecklas starkt. Industriproduktionen, som sjönk 1,4% i
oktober, väntas ha stigit 1,6% i november.

kl 9.30: RGK: statsbudgetens utfall december

Den starka svenska ekonomin har fått statsfinanserna att utvecklas starkare än
väntat under 2017. Efter att i början av året spått ett underskott väntade
sig Riksgälden i sin senaste prognos ett överskott på 28 miljarder kronor
under 2017.

Den starka utvecklingen gjorde att de i oktober beslutade att minska
upplåningen i framför allt statsskuldsväxlar. Eftersom statsfinanserna sedan
dess utvecklats starkare än Riksgälden räknat med lär överskottet bli större
än så 2017 och kanske kommer Riksgälden återigen att få skära ned
emissionsvolymerna.

kl 11.00: EMU: arbetslöshet november

Arbetslösheten i euroområdet har sjunkit stadigt från en topp på 12,1% i
början av 2013. Sjönk till 8,8% i oktober, den lägsta nivån sedan 2009, och
väntas fortsätta ned till 8,7% i november. Som lägst före finanskrisen var
arbetslösheten 7,3%.

kl 12.00: USA: NFIB småföretagarindex december

De amerikanska småföretagen har inte varit spå optimistiska som de är nu sedan
början av 1980-talet. NFIB småföretagsindex steg till 107,5 förra månaden,
den nästa högsta nivån någonsin, och väntas nu ha fortsatt upp ytterlihare i
december.

ONSDAG DEN 10 JANUARI

=====================

kl 2.30: Kina: KPI och PPI december

Sjunkande livsmedelspriser drar ned den kinesiska inflationen, som sjönk till
1,7% i november, vilket innebär att en räntehöjning inte väntas vara
förstahandsalternativet när myndigheterna vill dämpa skuldsättningen.
Inflationen väntas nu stiga till 1,9% i december. PPI-inflationen lyfts
samtidigt av högre råvarupriser, men är på väg ned.

kl 8.00: Norge: KPI december

En starkare norsk krona har fått den norska kärninflationen att falla brant
från en topp på över 3,5% sommaren 2016 till 1,0% senast i november, långt
under Norges Banks mål på 2,5%. KPI-inflationen sjönk samtidigt till 1,1%,
den lägsta nivån på närmare fem år. Nu i december väntas dock ett lyft för
kärninflationen till 1,2% och för KPI till 1,5%, bland annat till följd av
baseffekter i livsmedelspriserna efter att de drogs ned av ett priskrig i
december 2016.

Capital Economics tror att botten är nådd för den norska inflationen, som nu
kommer att stiga när effekten av kronförstärkningen faller ur. Uppgången blir
dock långsam.

"Trots allt verkar den ekonomiska återhämtningen sätta litet tryck på lönerna
eller inhemska priser. Så Norges Bank kommer inte att ha någon brådska att
höja räntorna", skriver de i ett marknadsbrev.

kl 9.30: SCB: produktionsvärdeindex november

SCB:s nya produktionsvärdeindex ska bättre spegla produktionen i näringslivet
och ersätter tidigare statistik över industri- och tjänsteproduktion. I
oktober steg produktionsvärdeindex 4,1% y/y, vilket var svagare än väntat. I
november väntas +4,3%.

kl 9.30: Riksbanken: protkoll från det penningpolitiska mötet den 19/12

Vid mötet i december beslutade Riksbanken att nu i januari inleda
återinvesteringar av de obligationer som förfaller under 2019. Reporäntan och
reporäntebanan lämnades som väntat oförändrade och prognosen är därmed
fortsatt en första räntehöjning mot hösten.

Swedbank kommer bland att leta efter ledtrådar kring hur pass oenig
direktionen är om återinvesteringarna eftersom två ledamöter - Martin Flodén
och Henry Ohlsson - reserverade sig mot att redan nu börja återinvestera de
obligationer som förfaller 2019. Swedbank intresserar sig även för hur
direktionen ser på inflationsutsikterna, efter att KPIF-prognosen reviderades
upp till 2,0% för 2018, samt vilka risker de ser från bostadsmarknaden i
spåren av de sjunkande bostadspriserna under hösten.

TORSDAG DEN 11 JANUARI

======================

kl 8.00: AF: arbetslöshet december

Svensk arbetsmarknad är stark. Den öppna arbetslösheten låg i november på låga
3,9%, enligt AF:s statistik, samtidigt som antalet nyanmälda platser var över
100.000 och varslen få.

kl 9.30: SCB: småhusbarometern december

Medan Valueguards boprisstatistik visat på en relativt kraftig nedgång i
villapriserna under hösten har SCB:s småhusbarometer i stället visat på
fortsatt stigande priser. Tremånadersperioden september-november steg
småhuspriserna med 1% jämfört med föregående tremånadersperiod och i november
ökade de preliminärt hela 3% från i oktober. Valueguards novemberstatistik
visade samtidigt att villapriserna sjunkit 6,8% på tre månader och backat
2,5% bara i november.

En viktig förklaring till diskrepansen är att småhuspriserna baseras på
registrerade köpebrev hos Lantmäteriet och Valueguards statistik på priser
som mäklarna rapporterar in, vilket går mycket snabbare. Bedömningen är
därför att småhuspriserna bör vika ned snart.

FREDAG DEN 12 JANUARI

=====================

kl 9.30: SCB: KPI december

KPIF-inflationen har stigit under 2017 och låg under några månader över
Riksbankens 2%-mål innan den vände ned igen under hösten. I november var
KPIF-inflationen 2% och den väntas nu ha sjunkit till 1,9% i december, främst
drivet av lägre energipriser.

kl 14.30: USA: KPI december

Kärninflationen föll tillbaka i början av 2017, för att stabilisera sig runt
1,7%. I december väntas +0,2% m/m, vilket skulle innebära att inflationen
stiger till 1,8%. För KPI väntas +0,2% m/m och +2,2% y/y.

"Trots den starka tillväxten i ekonomin har inflationen i USA varit dämpad
under 2017. Decemberdata väntas inte heller visa något starkare
inflationstryck", skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

kl 14.30: USA: detaljhandel december

Försäljningen steg brett och mer än väntat i november, +0,8% m/m. Detta väntas
ha följts av ett ytterligare lyft på 0,4% i julhandeln december (+0,5%
exklusive bilar).

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.