Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-27

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 30 JANUARI

=====================

kl 11.00: EMU: konjunkturbarometer januari

Trenden har varit positiv under hösten och prognosen för januari är detsamma
som decemberutfallet, 107,8, vilket var den högsta noteringen sedan april
2011.
kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) januari

Inflationstakten väntas ha stigit till 2,0% i januari från 1,7% i december,
vilket var den högsta nivån sedan juli 2013 .
kl 14.30: USA: privata inkomster, privatkonsumtion december

Privata inkomster väntas öka med 0,4 jämfört med förra månaden, och
privatkonsumtion väntas öka med 0,5 procent.

Credit Suisse räknar med att privatkonsumtionen återhämtar sig från
novemberutfallet (0,0) och stiger till 0,4 procent jämfört med månaden före,
i linje med konsensusestimatet.

De hänvisar bland annat till en något starkare detaljhandelsförsäljning och en
stramare arbetsmarknad och tillsammans med tecken på löneökningar "borde
konsumtion fortsatt stötta tillväxt", skriver de i ett marknadsbrev.

TISDAG DEN 31 JANUARI

=====================

kl 11.00: EMU: BNP (est) 4 kv

Väntas ha ökat med 0,4% jämfört med föregående kvartal och 1,7% jämfört med
samma kvartal 2015.

Handelsbanken skriver i ett kundbrev att deras ekonomer räknar med att BNP har
ökat med 0,5 procent under fjärde kvartalet.

Ökningen har enligt Handelsbanken antytts av stigande sentimentsindikatorer
och högre industriaktivitet i oktober och november.

"Vi förväntar oss att inhemsk efterfrågan blir den primära drivkraften bakom
en ökad tillväxt", skriver Handelsbanken.
kl 11.00: EMU: KPI (prel) januari

Inflationen väntas stiga i januari till 1,5 från 1,1 i december.
Kärninflationen väntas samtidigt ha varit oförändrad på 0,9%.

Handelsbanken skriver i ett veckobrev att man räknar med att inflationstakten
ökar "markant" till 1,5% i januari från 1,1% i december.

"Det förväntade hoppet är framförallt motiverat från ytterligare ett bidrag av
den positiva baseffekt som fås av sjunkande energipriser för ett år sedan.
Under de kommande månaderna väntas denna effekt avta", skriver Handelsbanken.
kl 15.45: USA: Chicago inköpschefsindex januari

Väntas ha stigit till 55,0 från 53,9 föregående månad.

Chicago-indexet är ett av de regionala index som har bäring på det nationella
inköpschefsindexet från ISM, vilket har stigit successivt sedan i somras och
väntas fortsätta stiga i januari till 55,0 från 54,5 i december.
kl 16.00: USA: hushållens konfidensindikator januari

Har stigit kraftigt två månader i rad. Enligt prognosen för januari väntas
indikatorn ha sjunkit till 112,7 i januari från 113,7 i december.
BOJ: policymöte (och nya prognoser)

Sedan vissa justeringar i september, bland annat införandet av ett mål för den
tioåriga statsobligationen, så har BOJ lämnat oförändrat, och väntas göra det
denna gången också, såväl för styrräntan som QE-programmet.

Commerzbank konstaterar att flera faktorer har gått BOJ:s väg på senare tid:
den japanska ekonomin har ökat tempot och särskilt exporten har haft viss
medvind. Dessutom bör den svagare yenen och återhämtningen i oljepriset öka
inflationstrycket något på medellång sikt, vilket bör ge viss lättnad för
BOJ. De långsiktiga utsikterna för exporten beror på Trump.

"Japans centralbanksledamöter kommer därför vilja väntas och se hur mycket
Japan påverkas av förändringarna i USA:s handelspolicy efter att Trump
intagit Vita huset", skriver Commerzbank.

BOJ väntas i sina nya prognoser dra upp antagandet för tillväxten något.
Inflationsförväntningarna väntas däremot inte dras upp på samma sätt för att
väcka falska förhoppningar om en förändring i penningpolitiken. Målet för den
tioåriga obligationen kommer troligen att vara kvar, enligt Commerzbank.

ONSDAG DEN 1 FEBRUARI

=====================

kl 2.00: Kina: industri-PMI januari

Efter en överraskande uppgång väntas industri-PMI sjunka något till 51,2 från
51,4.
kl 14.15: USA: ADP privat sysselsättning januari

Prognoserna pekar på att ADP-mätningen ska visa på en ökning av antalet
sysselsatta med 160.000 i januari, något under konsensus för den officiella
sysselsättningsstatistiken på fredagen.

I december visade ADP en sysselsättningsökning med 153.000, mindre än de
175.000 som väntades enligt analytikerprognosen.
kl 16.00: USA: ISM industri-PMI januari

Väntas stiga till 55,0 i januari, vilket skulle innebära fem månader i rad med
uppgångar och den högsta nivån sedan november 2014.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att delindex för nya order som brukar
ligga före huvudsiffran, ökade med 5,5 punkter under december, till 60,3.

"Det var den tredje högsta ökningen på månadsbasis sedan oktober 2010",
skriver de i ett veckobrev.
kl 20.00: Fed: räntebesked efter FOMC-möte

Inga nya prognoser och ingen presskonferens vid detta möte, och
förväntningarna om att den amerikanska centralbanken ska följa upp
räntehöjningen i december med ytterligare en höjning redan nu är näst intill
obefintliga. Frågan inför detta möte gäller snarast om kommittén är redo att
ge några signaler om att en räntehöjning kan bli aktuell vid nästkommande
FOMC-möte, den 14-15 mars, då Fedledamöterna också presenterar nya prognoser
och Fedchefen Janet Yellen håller en presskonferens.

Credit Suisse New York tror att Fed kommer att hålla dörren öppen för en
räntehöjning i mars, men utan att sända ut några specifika signaler.

"Vi räknar inte med några meningsfulla förändringar (i uttalandet) om de
ekonomiska utsikterna eller i den framåtblickande guidningen om gradvisa
räntehöjningar. Enligt vår bedömning bör bristen på inflationstryck och
osäkerhet om finanspolitiken bromsa Fed under de närmaste mötena", skriver
Credit Suisse-ekonomerna i ett kundbrev.

TORSDAG DEN 2 FEBRUARI

======================

kl 13.00: BOE: räntebesked och inflationsrapport

Väntas hålla styrräntan oförändrad på 0,25 procent.

Vid det senaste mötet i december såg BOE en inbromsning framöver samtidigt som
de varnade för att låta inflationen skjuta över målet alltför mycket. Därmed
håller de öppet för vilken riktning nästa penningpolitiska steg ska ta.

Nordea tror att Bank of England kommer att behålla sin expansiva policy
oförändrad. Den brittiska ekonomin fortsätter att trotsa förväntningarna om
att brexitomröstningen ska få ekonomin ur spår, och växte med 0,6 procent
fjärde kvartalet.

"Men ekonomin väntas ändå bromsa in i år då effekterna av högre inflation och
osäkerhet biter. Detta kommer troligen att innebära att Bank of England
kommer behålla sin policy tills vidare", skriver Nordea.

BOE:s uppdaterade inflationsrapport väntas visa att inflationen fortsatt
väntas bryta igenom 2-procentsmålet om några månader, och toppa något under 3
procent tidigt under 2018 då effekterna från det svagare pundet slår igenom i
konsumentpriserna. Men BOE väntas tolerera detta för att stimulera
tillväxten. Bara om det blir andrahandseffekter väntas BOE svara med
åtstramning, enligt Nordea.

Commerzbank noterar att marknaden höjt förväntningarna om en åtstramning, med
terminsmarknaden som nu indikerar en sannolikhet på cirka 50 procent att det
sker i år.

"Med en inflation som klart är på uppgång, så finns det utsikter för agerande
så länge som aktiviteten fortsätter att skaka av sig brexitrelaterad
osäkerhet, och marknaden kommer att leta efter signaler från (BOE-chefen)
Mark Carney om BOE:s tänkande", skriver Commerzbank.

FREDAG DEN 3 FEBRUARI

=====================

kl 14.30: USA: sysselsättning januari

Enligt prognoserna väntas antalet sysselsatta ha ökat med 170.000 i januari.

Credit Suisse tror på en ökning med 190.000, "strax över tolvmånaderssnittet
på 180.000".

Commerzbank skriver i ett veckobrev att man tror på en ökning med 170.000 och
att sysselsättningstillväxten på längre sikt har saktat ned, men att det
beror på att USA ligger nära full sysselsättning.

Konsensusprognosen för arbetslösheten ligger på 4,7, enligt Bloomberg News.
kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI januari

Tjänsteindex har överraskat positivt två månader i rad, och decemberutfallet
blev 57,2, vilket därefter reviderats ned till 56,6. För januari väntas en
uppgång till 57,0.
kl 16.00: USA: industriorder december

Spås ha stigit med 1,4% i december efter en nedgång med 2,4 i november.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.