Du är här

2018-03-02

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

STOCKHOLM (Direkt) Veckan bjuder på räntebesked från ECB på onsdag och
amerikansk jobbrapport för februari. För svensk del kommer tjänste-PMI,
produktionsvärdeindex och småhusbarometern. Riksbankschef Stefan Ingves
håller tal på måndagen och frågas ut i finansutskottet på tisdagen.

SÖNDAG DEN 4 MARS

=================

Italien: parlamentsval

Valet kretsar kring tre block där ingen väntas få egen majoritet.
Höger-center-blocket med Forza Italia i spetsen väntas ligger klart före
center-vänster-blocket, med Matteo Renzis regeringsparti PD, medan
Femstjärnerörelsen är största enskilda parti.

Då ingen tydlig segrare är att vänta kan regeringsbildandet bli komplicerat
och dra ut på tiden. Vissa ser det som olycksbådande för en av Europas
största ekonomier som är i behov av reform. Andra tonar ned betydelsen med
hänvisning till att kravet på euroutträde/EU-omförhandling har dämpats i
vissa partier, Italiens ekonomi går förhållandevis bra och läget i
statsfinanser är banksektor är inte akut.

MÅNDAG DEN 5 MARS

=================

kl 8.30: Silf/Swedbank: tjänste-PMI februari

Sjönk tillbaka till 61,3 i januari från 64,6 i december, vilket innebär en
nivå fortsatt väl över det historiska genomsnittet på 55,7.

kl 9.20: Riksbanken: Stefan Ingves håller tal om "Penningpolitiken i en ny
miljö". Talet publiceras.

Före jul talade riksbankschefen om att inflationsmålet är "klarat" och att
Riksbanken i närtid "vunnit slaget" om inflationen. Sedan dess har Riksbanken
drabbats av bakslag i form av oväntat låg inflation och fortsatt låga
löneökningar, och i februari fick Riksbanken återigen revidera ned
inflations- och löneprognoser.

Protokollet från februarimötet visade också på betydligt mjukare tongångar
från Stefan Ingves och flera andra i direktionen. Vid ett anförande i Luleå
den 1 mars sade han att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram och att
utmaningen nu är att hålla inflationen runt 2%. Han konstaterade också att
tjänstepriserna gått i fel riktning för Riksbanken och att inflationstakten i
januari var lägre än vad Riksbanken räknat med i sin februariprognos.

kl 11.00: Norge: bostadspriser februari

Oron för den norska bostadsmarknaden har dämpats på sistone efter en del
positiva signaler. Priserna steg i januari, +2,0% m/m, men säsongsrensat
fortsatte de ned med 0,4%.

Handelsbanken räknar som så många andra med en mjuklandning på den norska
bostadsmarknaden och tror att priserna kan stiga något säsongsrensat i
februari. De pekar på att även om priserna säsongsrensat fortsatt att sjunka
syns flera förbättringar i underliggande data, bland annat en bättre balans
mellan utbud och efterfrågan och ett ökat antal affärer. Detta gäller
särskilt för Oslo.

"Med andra ord, köparintresset verkar ha återvänt efter att priserna justerats
ned", skriver Handelsbanken.

kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI februari

Väntas ha ökat till 59,4 från 59,9 föregående månad. Industri-PMI steg i
februari till 60,8 från 59,1.

Nomura skrev i ett veckobrev att det starka sentimentet väntas fortsätta i
februari efter att januariundersökningen visat brett baserad styrka.

"Både index för nya order och aktivitet i näringslivet steg stabilt vilket
pekar på fortsatt expansion i aktiviteten", skrev Nomura.

TISDAG DEN 6 MARS

=================

kl 9.00: Riksbanken: Stefan Ingves och Henry Ohlsson i finansutskottet om den
aktuella penningpolitiken

Riksbanksföreträdarna lär återigen få frågor om den bristande uppfyllelsen av
inflationsmålet.

kl 9.30: SCB: produktionsvärdeindex januari

Produktionen avslutade 2018 starkt, med en ökning på 5,3% y/y, och även inleda
2018 bra med en uppgång på 5,1%, enligt SME Direkts analytikerenkät.

Swedbank tror på 5,4%. De räknar med att tjänstesektorn återhämtar sig efter
en markant nedväxling i december, medan industrin och byggsektorn väntas
dämpas, med signaler från barometrar om en lugnare utveckling.

ONSDAG DEN 7 MARS

=================

kl 9.30: RGK: utfall statens betalningar februari

De svenska statsfinanserna har utvecklats oväntat starkt med högre
budgetöverskott än väntat, mycket beroende på att företag använder
skattekontot som en kapitalplacering där räntan är noll medan korta
marknadsräntor är negativa.

I slutet av februari drog Riksgälden återigen upp sin prognos för
budgetöverskottet och meddelade att de till följd av det för femte gången på
två år minskar emissionsvolymerna för statsobligationer. Bedömningen nu är
dock att det inte går att minska volymerna ytterligare, utan risk för att
likviditeten blir så dålig att investerare helt lämnar den svenska
statsobligationsmarknaden.

Nu kommer det första testet för Riksgäldens nya prognos.

kl 14.30: USA: handelsbalans januari

Underskottet i handeln med varor och tjänster väntas ha ökat till 54,1
miljarder dollar, från 53,1 miljarder i december. Data över utrikeshandeln
med enbart varor visade att underskottet ökade till 74,4 miljarder dollar
från 72,3 miljarder dollar i december.

kl 16.00: BOC: räntebesked

Samtliga 30 ekonomer i Reuters prognosenkät tror att centralbanken lämnar
räntan oförändrad vid 1,25 procent.

kl 20.00: Fed: Beige Book

Föregående Beige Book, som publicerades den 18 januari, beskrev en amerikansk
ekonomi som fortsatte expandera i blygsam till måttlig takt.

De flesta distrikten noterade då en stram arbetsmarknad och svårigheter att
hitta kvalificerad arbetskraft över flera sektorer, vilket i vissa fall
beskrevs som att det höll tillbaka tillväxten. I de flesta distrikten uppgavs
också att lönerna ökade i måttlig takt.

Nomura skriver i ett veckobrev att rapporten sannolikt indikerar stabila
arbetsmarknadsförhållanden i de flesta distrikt, vilket är i linje med övriga
indikatorer.

TORSDAG DEN 8 MARS

==================

kl 13.45: ECB: räntebesked

Väntas lämna räntor och QE-program oförändrade, fokus ligger i stället på den
framåtblickande guidningen.

I januari sade Mario Draghi att diskussionen om framåtblickande guidningen
inte hade börjat ännu och inte skulle starta förrän marsmötet.

"Med tanke på ämnets känslighet kommer bankens framåtblickande guidning
sannolikt lämnas oförändrad vid marsmötet, särskilt eftersom senaste
utvecklingen visar att inflationsutsikterna är fortsatt ömtåliga", skriver
Nordea.

Commerzbank skriver att ECB kan komma att slopa formuleringen om att man kan
öka tillgångsköpen vid behov, men givet senaste inflationstrenderna och
uttalanden från ledamöter är det mer sannolikt att de skjuter upp beslutet
ytterligare en gång.

Den tyska banken påpekar att både hökar och en del ledamöter som anses vara
"prominenta duvor" har signalerat förändringar i ECB:s kommunikation.

"Det viktigaste bidraget kom från ECB-ledamoten Coeuré i talet om ECB:s
tillgångsköpprogram tidigare i veckan. Han indikerade att ECB kan avsluta
sina nettoköp även innan man ser en uthållig ökning i inflationen", skriver
Commerzbank.

Commerzbank pekar dock på att även om vissa ledamöter talade för att redan nu
ändra formuleringen så ansåg en majoritet att det var för tidigt, varför det
anses mer sannolikt att det skjuts upp igen.

kl 14.30: ECB: pressträff med Mario Draghi

Tonen under ECB-chefens pressträff kommer sannolikt signalera att mindre QE
behövs, skriver Morgan Stanley i en kommentar.

Enligt den amerikanska banken väntas presskonferensen sannolikt bjuda på små
ändringar i formuleringarna för att förbereda marknaden för ett slut på QE
under fjärde kvartalet i år.

"Vi tror att frågestunden kommer betona att det blir bättre och att det
implicit innebär att graden av penningpolitisk ackommodering kan minska",
skriver banken.

I övrigt kommer han enligt analyshuset Capital Economics sannolikt få frågor
kring den lettiska bankskandalen och ECB-vicechefen Vitor Constancios
efterträdare.

Analyshuset skriver att han sannolikt inte kommer säga mycket om Lettland,
vars centralbankschef är under utredning för att ha tagit mutor från en bank.

Till posten som vicechef har spanske ekonomiministern Luis de Guindos
nominerats, vilket har lett till oro för ECB:s självständighet.

Enligt Capital Economics väntas Mario Draghi påpeka att alla ledamöter i
ECB-rådet är fristående från politiska eller nationella intressen.

FREDAG DEN 9 MARS

=================

kl 2.30: Kina: KPI och PPI februari

KPI-inflationen väntas ha ökat till 2,5% från 1,5%.

PPI-inflationen väntas å sin sida fortsätta ned till 3,8% från 4,3%.

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion januari

Väntas ha ökat 0,5% i januari jämfört med föregående månad. I december
minskade industriproduktionen 0,6% m/m och steg 6,5% y/y.

Commerzbank skriver att de senaste månadernas styrka i industriorder nu borde
börja synas i produktionen. De noterar också att tappet i december bör
kompenseras av ett hopp åt andra hållet.

kl 9.30: SCB: småhusbarometern februari

Medan Valueguards HOX-index visat på en ganska kraftig nedgång för
villapriserna under hösten har SCB:s småhusbarometer tvärtom länge visat på
stigande priser. I december sjönk dock småhuspriserna med 1% m/m och de var
preliminärt oförändrade i januari. Valueguards villapriser vände samtidigt
upp i januari och steg hela 4,1% m/m.

En förklaring till diskrepansen är att SCB:s statistik baseras på registrerade
köpebrev hos Lantmäteriet medan Valueguards statistik delvis baseras på
priser som mäklarna rapporterar in, vilket går mycket snabbare.
Småhuspriserna bör då också vända ned med en viss fördröjning. En annan
förklaring är dock att Valueguards HOX-index är mer volatilt och därför
kanske överdrivit höstens prisnedgång.

kl 14.30: USA: sysselsättning februari

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA väntas ha ökat med 190.000
i februari, enligt Reuters prognosenkät. Arbetslösheten väntas ha varit
oförändrad vid 4,1%.

I januarirapporten ökade sysselsättningen med 200.000 personer och
arbetslösheten låg kvar på 4,1%. Störst fokus hamnade dock på timlönerna, som
steg 0,3% m/m och 2,9% y/y i årstakt, mot väntade 2,6%, vilket var den högsta
ökningen sedan i juni 2009. Dessutom reviderades december upp till 2,7%
(2,5).

Efter inflationsrädslan i samband med januarirapporten väntas lönerna få mest
fokus även denna gång. I februari väntas lönerna ha ökat med 0,3% m/m.

Commerzbank skriver att även om den strama arbetsmarknaden talar för ett
stigande lönetryck så berodde uppgången i januari till sannolikt även på
särskilda faktorer.

"I januari förlorades till exempel ovanligt många arbetstimmar till dåligt
väder, vilket kan ha förvrängt de genomsnittliga...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.