Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-18

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 21 JANUARI

=====================

kl 3.00: Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar, arbetslöshet
december

Svagare inhemsk och utländsk efterfrågan väntas ha kompenserats av de positiva
effekterna av en mindre aggressiv miljökampanj. Industriproduktionen väntas
därför ha ökat 5,3% y/y.

Detaljhandeln väntas ha ökat med 8,2% y/y och investeringarna med 6,0% y/y.

kl 3.00: Kina: BNP 4 kv

Den kinesiska ekonomin väntas ha vuxit med 6,4% i fjärde kvartalet jämfört med
samma period föregående år. Jämfört med kvartalet före väntas BNP ha ökat med
1,5%.

Commerzbank skriver att mycket fokus kommer ligga på att det är lägre än
tredje kvartalet, men att den verkliga nyheten bör vara att tillväxttakten
bara har fallit något och fortfarande är väldigt hög "så det finns ingen djup
kris".

"Det är dock oklart om de officiella siffrorna är en bra måttstock på vad som
faktiskt händer. Den fortsatta nedgången för inköpschefsindex och
avmattningen för importen, pekar på mycket allvarligare problem", skriver
banken.

kl 11.00: Riksdagen: statsminister Stefan Löfven läser regeringsförklaring och
ministerlista

S/MP-regeringen fortsätter men nu också baserad på en överenskommelse med C/L,
som väntas prägla regeringsförklaringen. Åtminstone några nya ministernamn
aktuella.

kl 14.00: IMF: publicerar uppdaterad konjunkturprognos

I höstprognosen, i oktober, konstaterade IMF att den globala tillväxten hade
tappat momentum och att nedåtriskerna hade ökat. Prognosernas för den globala
BNP-tillväxten sänktes med 0,2 procentenheter, till 3,7 procent för såväl
2018 som 2019.

"Flera av de risker som lyftes fram i vårprognosen, som ökade handelshinder
och vändande kapitalflöden till tillväxtmarknaderna med svagare fundamenta
och ökade politiska risker, har blivit mer uttalade eller har delvis
förverkligats", skrev IMF i oktober.

Inför G20-mötet i Buenos Aires, i månadsskiftet november/december, varnade IMF
för att utvecklingen kunde bli ännu svagare än väntat.

"Aktuella data tyder på att den inbromsningen kan gå snabbare än vad som
väntades i huvudscenariot (i oktober) när de finansiella förhållandena har
stramats åt, i synnerhet i tillväxtländer, och när handelsspänningarna har
ökat", skrev IMF.

Storbritannien: Theresa May ska ha återkommit till parlamentet om brexit

Premiärministern ska presentera sin plan B för parlamentet, som debatteras i
sin helhet den 29 januari.

Commerzbank skriver att det är osannolikt att hon presenterar några nya
lösningar som accepteras av en bred majoritet i parlamentet.

"Vi spår därför att brexitdatumet skjuts upp från 29 mars", skriver den tyska
banken.

Det är möjligt att det kan komma att skjutas upp till efter mitten på året,
trots EU-valet i maj, för att ge mer tid att hitta en lösning.

TISDAG DEN 22 JANUARI

=====================

kl 11.00: Tyskland: ZEW-index januari

Efter en svag utveckling under hösten vände indexet, som mäter sentimentet
bland uppemot 300 finansexperter, oväntat upp i december, till -17,5 från
-24,1 i november. Indexet för januari får nu visa hur experterna har reagerat
på den betydligt bättre marknadsutvecklingen sedan årsskiftet.

ONSDAG DEN 23 JANUARI

======================

kl 8.00: Kantar Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadens aktörer

Penningmarknadsaktörernas inflationsförväntningar har legat stabilt nära
Riksbankens 2-procentsmål en tid, vilket också har välkomnats av Riksbanken.
Nu kommer "första testet" på hur förväntningarna kan ha påverkats av
Riksbankens första räntehöjning på drygt sju år (i december).

TORSDAG DEN 24 JANUARI

======================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet december

Den svenska arbetsmarknaden har fortsatt att utvecklats mycket starkt under
hösten trots andra indikationer på mer dämpad tillväxt, men efter mycket
starka utfall i såväl oktober som i november väntas nu en liten rekyl i
decemberdata.

Enligt SME Direkts prognos väntas den säsongsjusterade arbetslösheten ha
stigit till 6,2 procent, från 6,1 procent i november. Den orensade
arbetslösheten väntas samtidigt ha stigit till 5,8 procent, från 5,5 procent.

kl 10.00: EMU: PMI (prel) januari

Kombinerat PMI för euroområdet väntas ha stigit något till 51,4 i januari.
Industri-PMI väntas vara oförändrat vid 51,4 medan tjänste-PMI väntas ha
stigit till 51,5.

Commerzbank ser en god chans att PMI i euroområdet har stabiliserats i
januari.

"Vi förväntar oss att index för industrin förblir i praktik oförändrat, medan
index tjänstesektorn bör ha tagit igen omkring hälften av decembertappet",
skriver Commerzbank.

Nomura noterade att största tappet för tjänstesektorn på regional nivå kom i
Frankrike, där tjänstesektorn drabbades av protesterna.

Det kan komma en återhämtning, skriver den japanska banken, men de är mindre
optimistiska om en återhämtning i industrisiffrorna.

kl 10.00: Norge: räntebesked

Norges Bank meddelade som väntat att styrräntan lämnades oförändrad efter det
penningpolitiska mötet i december. Räntebanan sänktes något, främst på längre
sikt, men centralbankschefen Öystein Olsen var ändå ganska tydlig om att
räntan sannolikt kommer att höjas på nytt relativt snart.

"Så som vi värderar utsikterna och riskbilden kommer styrräntan mest troligt
att höjas i mars 2019", sade han i samband med räntebeskedet.

Förväntningarna om att räntan ska ändras redan nu är därmed små, om inte
obefintliga.

"Såväl vi som konsensus räknar med att räntan förblir oförändrad på 0,75
procent, vilket också är i linje med signalerna som gavs i den
penningpolitiska rapporten i december", skriver Marius Gonsholt, makroekonom
på Handelsbanken Oslo, i ett kundbrev

kl 13.45: ECB: räntebesked

Väntas inte göra några förändringar i den penningpolitiska hållningen.

Commerzbank skriver att det inte kan uteslutas att ECB inte längre beskriver
riskerna mot tillväxten som "i stort balanserade", och noterar att vissa
ledamöter redan vid förra mötet föreslog en ändring av formuleringen.

"Vid det tillfället beslutade rådet att inte ändra på grund av lägre
oljepriser och ytterligare finanspolitiska stimulanser, och dessa argument
gäller fortsatt", skriver Commerzbank.

En ny riskbedömning är också mer sannolik när de nya prognoserna publiceras i
mars.

kl 14.30: ECB: pressträff med Mario Draghi

"Efter tidigare viktiga ECB-beslut har chefen vid pressträffen sökt försäkra
alla om att det inte finns några tvivel kring beslutets riktighet. Det lär
inte vara annorlunda denna gång", skrev Commerzbank.

Mario Draghi väntas presentera en oförändrad bedömning vid presskonferensen
även om datautfallen sedan förra mötet varit besvikelser.

Nomura noterar att det finns en betydande risk att Draghis uttalanden blir mer
duvaktiga.

"Ju längre ekonomin är dämpad och kärninflationen svag desto större är risken
mot vår prognos om en räntehöjning i september", skriver Nomura.

FREDAG DEN 25 JANUARI

=====================

kl 9.30: SCB: detaljhandel december

Utvecklingen för detaljhandeln har varit trög den senaste tiden, och även om
novemberstatistiken var något bättre än väntat så var utfallet, +1,1% jämfört
med november 2017, knappast något att yvas över. Enligt SME Direkts prognos
väntas decemberstatistiken nu visa +1,3%, jämfört med december 2017.

Ekonomerna på Swedbank tror att detaljhandeln visserligen kan ha avslutat året
bättre än befarat, men noterar samtidigt en rad skäl att tygla eventuell
optimism.

"Den svenska börsen försvagades med i genomsnitt 4 procent under julmånaden,
hushållens sentimentindikator gav inte speciellt mycket ytterligare stöd,
kringförsäljningen till bilar väntas ha varit blek och ett generellt milt
väder lär inte heller ha gynnat sällanköpsvaruhandeln", skriver
Swedbankekonomerna i ett kundbrev.

kl 10.00: Tyskland: IFO-index januari

Efter en toppnotering på 105,2 i januari 2018 sjönk denna barometerindikator
gradvis ner till 101,9 i juli. I augusti studsade indexet upp till 104,0,
bara för att därefter åter vända ner. I december var noteringen 101,0, vilket
var under väntade 101,8 och den lägsta noteringen sedan december 2016. I
januari väntas indexet ha sjunkit något ytterligare, till 100,6.

Ekonomerna på Nomura noterar i ett kundbrev att IFO-index är nära korrelerat
med BNP-utvecklingen i Tyskland, och givet att ekonomin endast verkar ha
undvikit en recession med en hårsmån under andra halvåret, blir utfallet för
IFO-indexet särskilt intressant.

"Vi räknar med en ytterligare nedgång i affärsklimatet i januari baserat på
brexit-osäkerhet, svagare kinesisk efterfrågan och olika andra risker
relaterade till en inbromsning i den globala ekonomin", skriver
Nomura-ekonomerna.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.