Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

TISDAG DEN 13 JUNI

==================

kl 9.00: Riksbanken: Stefan Ingves deltar i finansutskottets utfrågning om
finansiell stabilitet, även Riksgäldens och Finansinspektionens
generaldirektörer Hans Lindblad och Erik Thedéen deltar

Såväl riksbankschefen som FI-chefen har relativt färska stabilitetsrapporter
att informera utskottet om och Riksgäldsdirektören lär också redogöra för hur
hans myndighet bedömer stabilitetsläget.

FI-chefen lär också informera ledamöterna närmare om det nya förslaget om
förstärkt amorteringskrav för nya bolåtagare som lånar mer än 4,5 gånger
bruttoinkomsten, och i samband med det kan vi kanske för första gången få
höra vad riksbankschefen anser om förslaget.

kl 9.30: SCB: KPI maj

Efter att inflationen blev ovanligt hög i april, med KPIF rätt på
2-procentsmålet, väntas inflationen ha vänt ned igen i maj. Boven i dramat är
fortsatt utrikes flygresor, som steg kraftigt i april till följd av påsken,
men som nu väntas rekylera ned rejält.

Enligt SME Direkts enkät spås KPIF-inflationen ha sjunkit till 1,8% och
KPI-inflationen dämpats till 1,6% från 1,9% i april.
kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI maj

KPI-inflationen väntas ha legat kvar på 2,7% medan kärninflationen väntas ha
sjunkit till 2,3% från 2,4%.

I samband med inflationsrapporten i maj höjde Bank of England sin
inflationsprognos för i år till 2,7% (från 2,4%) men sänkte den för de
påföljande två åren till 2,6% respektive 2,2%, från 2,8% respektive 2,5%.
kl 11.00: Tyskland: ZEW-index juni

Investerarnas förtroende andas fortsatt optimism. Det framåtblickande indexet
väntas stiga till 85,4 från 83,9, vilket skulle vara femte månaden i rad med
uppgång.

Barometerdata har också fortsatt upp med PMI och IFO-index på uppdrivna
nivåer.

ONSDAG DEN 14 JUNI

==================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten

I den senaste stora enkäten steg inflationsförväntningarna på 1-2 års sikt men
var kvar på 2 procent på lång sikt. Löneförväntningarna var oförändrade på
kort sikt men sjönk något på lång.

"Eftersom det är den första stora undersökningen efter att industriavtalet
slöts i slutet av mars kommer löneförväntningarna att vara intressanta bevaka
inte minst för den inhemska underliggande inflationstakten framöver", skriver
Swedbank.
kl 14.30: USA: KPI maj

Väntas vara oförändrat under månaden med en inflationstakt på 2,0%, ned från
2,2% i april. Lägre bensinpriser kan delvis kompenseras av högre
livsmedelspriser.

Kärninflationen väntas ligga kvar på 1,9%.

Credit Suisse tror att efter två månaders besvikelser så väntas
kärninflationen stiga 0,2% i maj, men det kommer ändå inte att lyfta
kärninflationen på 1,9%. Tjänstepriser för kommunikation väntas stabiliseras
efter två månaders nedgång, medan kärnvarupriserna väntas förbli svaga.
Hyreskomponenten väntas fortsätta dämpas.

KPI-utfallet kommer under pågående FOMC-möte, där räntebesked kommer senare
under onsdagen.

"Givet den snabba minskningen av lediga resurser på arbetsmarknaden och de
vida förväntningarna om en räntehöjning, så kommer ett svagt KPI-utfall
knappast att förhindra Fed från att höja. Men en tredje månad i rad med
besvikelse kan skapa viss oro för en nedåtgående trend i inflationen hos
vissa FOMC-ledamöter", skriver Credit Suisse.
kl 14.30: USA: detaljhandel maj

Här väntas en uppgång med 0,1% totalt under månaden, efter att ha ökat 0,4% i
april. Bilförsäljningen har varit lite dämpad jämfört med toppnivåerna förra
året, men exklusive bilar och bensin väntas en uppgång med 0,3%.
kl 20.00: Fed: räntebesked och nya prognoser

Trots en oväntat svag jobbrapport för maj och en tveksam inflationstrend är
ekonomer och marknadsaktörer i stort sett eniga om att Fed kommer att höja
styrränteintervallet med 25 punkter, till 1,00-1,25%. Det skulle så fall bli
den fjärde höjningen sedan den amerikanska centralbanken inledde återtåget
från "nära noll" nivån i december 2015.

Det faktum att både arbetslösheten och kärninflationen nu är klart lägre än
väntat innebär att de nya prognoserna blir högintressanta. Ekonomerna på
Credit Suisse New York tror att konsensusprognosen för arbetslösheten i
slutet av året har sänkts till 4,3-4,4%, från 4,5% i mars. Prognosen för
kärn-PCE-inflationen kan samtidigt ha sänkts till 1,7%, från 1,9% i mars.

Fed-ledamöternas konsensusprognos (median) pekade mot totalt tre
räntehöjningar i år i mars, och enligt Credit Suisse-ekonomerna lär det också
bli utfallet i juniprognosen, men genomsnittsprognosen kan bli något lägre än
i mars när några av de högsta enskilda prognoserna i mars nu lär ha justerats
ner något.

Det verkar något oklart om utsikterna för att Fed ska annonsera några mer
precisa detaljer om en kommande nedtrappning av reinvesteringarna av likvider
från förfallande värdepapper i balansräkningen redan i samband med
räntebeskedet eller om det blir Fedchefen Janet Yellens uppgift att informera
om planerna vid den efterföljande presskonferensen. Det kanske finns skäl att
hålla utkik efter ett möjligt separat meddelande om planerna?
kl 20.30: Fed: pressträff med Janet Yellen

Fed-chefen kommer säkerligen att behöva förklara varför man fortsätter höja
räntan trots att inflationstrenden tycks tala för att det kunde vara
lämpligare att avvakta, men också varför den låga arbetslösheten ännu inte
tycks resultera i en stigande löneökningstakt.

Frågor om Feds bedömning av finanspolitiken lär också återkomma vid
presskonferensen, nu kanske i synnerhet om utsikterna för nya
skuldtaksstridigheter mellan kongressen och Vita huset i höst och i vilken
mån det i så fall kan påverka Feds handlingsutrymme i september.

En stor del av presskonferensen lär också handla om Feds planer på hur, och
när, balansräkningen ska börja minska. Protokollet från majmötet visade att
ledamöterna är i stort sett eniga om en plan för att gradvis minska
reinvesteringarna och att det ska ske i år, och enligt ekonomer finns det
goda skäl för Fed att nu ge mer formella besked om strategin.

TORSDAG DEN 15 JUNI

===================

kl 13.00: BOE: räntebesked

Väntas behålla styrräntan oförändrad på 0,25 procent och även QE-programmet
intakt.

När väl det brittiska valet är klart återvänder fokus på den brittiska
ekonomins utveckling, och pundets riktning.

Kristin Forbes har velat höja räntan vid de senaste mötena och kan komma att
reservera sig igen, vid sitt sista möte innan hon lämnar direktionen.

Bank of England konstaterade i maj att om ekonomin växer som väntat så kan
penningpolitiken behöva stramas åt i något högre grad under vad marknaden
förväntar sig.

"Vi tror att protokollet från mötet kommer att upprepa att BOE kanske kan
behöva höja räntan snabbare än vad marknadens mycket svagt stigande räntebana
indikerar, förutsatt att brexit går bra", skriver Nordea i en kommentar.

Även Commerzbank tror att Bank of England avvaktar.

"Med en ekonomisk tillväxt som troligen förblir på en lägre bana under en tid,
så tror vi fortsatt att BOE ska avvakta under överskådlig framtid, trots
uppgången i inflationen som troligen kommer att visa sig tillfällig", skriver
Commerzbank.
kl 14.30: USA: Philadelphia Fed index juni

Har pendlat upp och ned under våren och väntas nu ha sjunkit tillbaka till
25,0 från 38,8 föregående månad.
kl 15.00: EMU: eurogruppsmöte i Luxemburg

Kommer bland annat återigen ta upp frågan om låneutbetalningarna till
Grekland.

Nordea konstaterar att det knappast är troligt med skuldlättnader för Grekland
vid detta möte då skillnaderna mellan IMF och Tyskland kvarstår.

"Ett fullbordande av den andra översynen (av låneprogrammet) kan inte tas för
givet. Vi tvivlar däremot inte på att nya pengar (7-7,5 miljarder euro)
kommer att anlända i tid innan Grekland står inför större amorteringar i
juli. Frågan kan fortsatt lösas vid EU-toppmötet 22-23 juni", skriver Nordea.

FREDAG DEN 16 JUNI

==================

kl 11.00: EMU: KPI (def) maj

Väntas bekräfta det preliminära utfallet, som visade en nedgång i
inflationstakten till 1,4 från 1,9%, medan kärninflationen sjönk till 0,9
från 1,2%, delvis som en effekt av påskens placering.

ECB reviderade vid junimötet ned sina inflationsprognoser för hela perioden
och ECB-chefen Mario Draghi noterade att det främst beror på lägre
energipriser.

Bortsett från det har inte mycket hänt vad gäller pristrycket, den
underliggande inflationen går fortsatt i stort sidledes vilket kräver en
expansiv penningpolitik.
BOJ: räntebesked

Väntas lämna såväl styrräntan som målet för den tioåriga statsobligationen
oförändrade vid mötet.

Vid det förra mötet noterade BOJ att återhämtningen fortsätter och att
inflationen gradvis stiger mot målet på 2 procent, men att det går långsamt
och att det fortsatt finns nedåtrisker.

I samband med junimötet publiceras nya prognoser och enligt Reuters källor kan
BOJ vara redo att uppgradera sin bedömning om tillväxten. Samtidigt kan den
ihärdigt låga inflationen tvinga dem att sänka inflationsprognoserna.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.