Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-12

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 15 JANUARI

=====================

kl 8.30: SEB: boprisindikator januari

I december sjönk boprisindikatorn till -5 jämfört med 11 i november, vilket
var första gången på mer än fem år som en majoritet tror på fallande priser.

"Rapporter om fallande försäljningspriser, stor uppmärksamhet kring svårsålda
nybyggnationer och fortsatt åtstramning av reglerna från politiskt håll
påverkar förmodligen förväntningarna", sade SEB:s privatekonom Jens Magnusson
i en kommentar.

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser december

Valueguards HOX-index har sjunkit betydligt under hösten och sjönk 2,9 procent
i november. Sedan toppen i augusti handlar det om en nedgång på drygt 7
procent.

December brukar vara en månad med mindre aktivitet och generellt svag
prisutveckling, vilket gör månaden lite mer svårtolkad.

Nordea ser oförändrade bostadspriser i december jämfört med november,
säsongsrensat.

"Detta utfall bör hjälpa till att lätta på marknadens oro för en nedgång på
bostadsmarknaden, och därmed minska riskpremien på såväl den svenska som
norska kronan", skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Swedbank räknar däremot med en fortsatt nedgång för HOX-index säsongsrensat,
men mindre än i november. Säsongsmönstret gör att den orensade nedgången blir
ännu större.

"Efter julhelgerna tyder dock anekdotisk information på ett förnyat intresse
från potentiella bostadsköpare. Fastighetsmäklare rapporterar bland annat om
större tryck på visningarna. Möjligtvis är detta ett tecken på att ett nytt
jämviktsläge kan ha börjat nås, men det är förhastat att dra slutsatser",
skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

De menar att en tänkbar utveckling är att det skärpta amorteringskravet kan
komma att ge stöd åt bostadspriserna i storstäderna under januari och
februari, men att det kan komma en period av förnyad svaghet efter det att
kravet träder i kraft den 1 mars, och då speciellt på stora och dyra objekt.

TISDAG DEN 16 JANUARI

=====================

kl 10.30: Storbritannien: KPI december

KPI-inflationen steg i november till 3,1%, den högsta takten sedan mars 2012.

När inflationen avviker mer än 1 procentenhet från målet måste BOE-chefen
skriva ett brev till finansministern och förklara sig, men detta brev från
Mark Carney kommer publiceras först i samband med inflationsrapporten i
februari.

KPI-inflationen väntas nu ha sjunkit något till 3,0%, medan kärninflationen
antas sjunka till 2,6% från 2,7%.

ONSDAG DEN 17 JANUARI

=====================

kl 11.00: EMU: KPI (def) december

Enligt det preliminära utfallet sjönk totala KPI-inflationen till 1,4% från
1,5% procent medan kärninflationen låg kvar på 0,9%, under väntade 1,0%.

Energipriserna steg i långsammare takt liksom livsmedel, medan tjänstepriserna
ökade i oförändrad takt.

Vid ECB-mötet i december, alltså före publiceringen av decemberutfallet för
KPI, så såg ledamöterna skäl att gradvis justera den framåtblickande
guidningen, kanske så tidigt som i början av 2018. Men de betonade också
vikten av att gå varsamt fram.

Ledamöterna såg vissa tecken på ett ökat lönetryck men också ett fortsatt
oroande gap mellan den totala och underliggande inflationen.

kl 15.15: USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande, december

Väntas ha ökat 0,4% i december efter en uppgång med 0,2% procent i november.
Tillverkningsindustrin väntas visa en uppgång med 0,3%.

Commerzbank noterar att industrin gav ett betydande bidrag till den
amerikanska ekonomins uppgång 2017. Maskinproduktionen i november steg 10
procent i årstakt vilket återspeglar att företagen investerar mer, med stöd
av stigande vinster och högt kapacitetsutnyttjande.

Aktiviteten ser ut att ha dämpats något i december. I kärnsektorn var det
färre arbetade timmar vilket brukar indikera lägre produktion, men däremot
väntas en betydande uppgång i sektorer som "utilities" och gruvor, baserat på
andra indikatorer.

Totalt sett bör därmed industriproduktionen ha stigit 0,5 procent jämfört med
föregående månad.

"Detta skulle bekräfta den starka uppåtgående trenden i industriproduktionen.
Bara under fjärde kvartalet bör den ha ökat med mer än 6% annualiserat,
jämfört med tredje kvartalet", skriver Commerzbank.

Vad gäller BNP-utvecklingen ser de en lägre men ändå respektabel tillväxt på
2,5% fjärde kvartalet då företagen troligen drog ned på lagren och
handelsunderskottet bör ha ökat, vilket också dämpar tillväxten.

kl 16.00: BOC: räntebesked

En klar majoritet av bedömarna tror att centralbanken höjer räntan med 25
punkter till 1,25%.

Bank of Canada höjde räntan i juli och september men chefen Stephen Poloz sade
därefter att de inte kommer att gå vidare på ett mekaniskt sätt utan ta
"försiktiga steg" för att utvärdera effekterna på ekonomin av de tidigare
räntehöjningarna. Det budskapet har upprepats vid mötena i oktober och
december.

"Även om högre räntor troligen kommer att krävas över tid kommer direktionen
fortsatt att vara försiktig. Den nuvarande penningpolitiska hållningen är
fortsatt lämplig", skrev BOC i december.

Commerzbank noterar att BOC pausade fjärde kvartalet då inflationen blivit
lägre än väntat och kanadadollarn stärkts i spåren av de första höjningarna.

Sedan dessa har dollarn tappat och uppåttrenden i inflationen stärkts
betydligt. Fler index för kärninflationen visade ökat pristryck i november
och arbetslösheten är på den lägsta nivån sedan starten på dataserien 1976.

"Vi tror därför att BOC fortsätter att höja räntan, men inte förrän till
marsmötet. På det sättet kan de vänta och se hur inflationen utvecklas
framöver för att säkra att uppåttrenden är uthållig", skriver Commerzbank.

Dessutom kommer nästa runda av Nafta-samtalen att hållas i slutet januari och
ett misslyckande med dessa är en av de största riskerna för Kanadas ekonomi.
Därmed är det mer sannolikt att BOC lämnar oförändrat vid detta möte, även om
beslutet kommer att stå och väga, enligt Commerzbank.

TORSDAG DEN 18 JANUARI

======================

kl 3.00: Kina: BNP 4 kv

BNP väntas öka med 6,7% i årstakt, något ned från 6,8% tredje kvartalet. Det
skulle samtidigt ge en tillväxt på 6,8% för helåret 2017, upp från 6,7% under
2016 och över regeringens mål om en tillväxt på "cirka 6,5%".

Nordea ser också en BNP-tillväxt på 6,7% i årstakt, där stramare
penningpolitik och en avkyld bomarknad ligger bakom ett lite svagare
momentum.

"Då förhindrandet av finansiella risker ses som prioriterat för 2018, så tror
vi att tillväxten fortsätter att trenda nedåt i år. Inbromsningen kommer att
bli gradvis och det finns inga tecken på en drastisk policyåtstramning eller
större reformer", skriver Nordea.

Detaljhandeln i december väntas öka med 10,2% i årstakt och
industriproduktionen med 6,1%, båda oförändrat från föregående månad.

kl 14.30: USA: Philadel p hia Fed index januari

Steg i december men vänta nu ha sjunkit tillbaka till 23,0 från 27,9. Snittet
för 2017 låg på 27,4.

"Utsikterna för industrin bör förbli positiva. Vi förväntar oss något lägre
nivåer, men fortsatt klart över snittet, för januaris regionala index i
tillverkningsindustrin (som Empire State och Philly Fed)", skriver
Commerzbank.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.