Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 14 NOVEMBER

======================

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser oktober

I september steg Valueguards sammanvägda index för hela Sverige, HOXSWE, med
0,8%, jämfört med månaden före, med 3,3% under den senaste
tremånadersperioden och 7,6% under de senaste tolv månaderna.

Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB, sade då att bostadsmarknaden nu har gått
in i ett mer normalt läge efter en period av stress i samband med att
amorteringskravet infördes.

Men hon varnade samtidigt för att det finns en del omvärldsfaktorer som leder
till viss oro och försiktighet bland framför allt köpare.

TISDAG DEN 15 NOVEMBER

======================

kl 8.00: Norge: BNP 3 kv

Norsk fastlands-BNP steg 0,4% under andra kvartalet, jämfört med föregående
kvartal. Samtidigt vad totala BNP oförändrad.

För det tredje kvartalet väntas fastlands-BNP stiga med 0,3%.
kl 9.30: SCB: KPI oktober

Efter kallduschen i september kan KPIF-inflationen komma att pricka
Riksbankens prognos på 1,5% y/y i oktober, enligt SME Direkts enkät bland
analytiker.

KPI väntas samtidigt ha ökat med 0,4% m/m och med 1,2% y/y, upp från september
månads KPI-inflation på 0,9%.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den
27 oktober, pekar mot en KPI-inflation på 1,3 procent i oktober.

Nordea anser att nedåtriskerna dominerar, medan SEB konstaterar att den
svagare växelkursen kommer att utöva uppåttryck på inflationen, även om
effekten till största delen väntas materialiseras först under 2017.
kl 10.00: Riksbanken: Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick deltar i
utfrågning om penningpolitiken i finansutskottet

Riksbanken lämnade vid det senaste policymötet såväl räntan som QE-programmet
oförändrade, och signalerade att sannolikheten för att räntan sänks
ytterligare har ökat.

Samtidigt aviserades att man står redo att förlänga köpen av statsobligationer
vid det penningpolitiska mötet i december.

I samband med utfrågningen får också Stefan Ingves en chans att kommentera
KPI-utfallet för oktober.

kl 10.30: Storbritannien: KPI oktober

Brittiska KPI-inflationen steg till 1,0% i september, vilket var den högsta
nivån sedan november 2014.

Statistikmyndigheten ONS uppgav då att de inte såg några uttryckliga tecken på
att det svaga pundet slog igenom i KPI.

Bank of England höjde sin prognos för KPI i inflationsrapporten som
publicerades i samband med räntebeskedet i början av november.

KPI-prognosen för 2017 höjdes till 2,7% från tidigare 2,0% och för 2018 lyftes
den till 2,7% från 2,4%.
kl 11.00: Tyskland: ZEW-index november

Commerzbank skriver i ett veckobrev att ZEW-index sannolikt kommer bekräfta
att stämningsläget i den tyska ekonomin håller på att förbättras, och att de
senaste tecknen på detta i form av IFO-index och inköpschefsindex, ger hopp
om att det inte kommer ändras under kommande månader.

Commerzbank tror att ZEW-index stiger med nästan 10 punkter till 15, klart
högre än genomsnittsprognosen som enligt Bloomberg News ligger på 7,9.
kl 11.00: EMU: BNP (prel) 3 kv

Väntas ha ökat med 0,3% q/q och med 1,6% y/y.
kl 14.30: USA: detaljhandel oktober

Konsensus-prognoserna ligger på en huvudsiffra på +0,6% m/m, +0,5% exklusive
bilar och +0,3% exklusive bilar och bensin.

Credit Suisse USA-ekonomer tror att huvudsiffran kommer att få stöd av
försäljningen av lätta motorfordon och bildelar.

"Det amerikanska valresultatet skapar osäkerhet kring hur konsumenterna kommer
att agera framöver, men vi fortsätter att räkna med att hushållens konsumtion
bör förbli solid", skriver de i ett kundbrev.

ONSDAG DEN 16 NOVEMBER

======================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadsaktörer

Inflationsförväntningarna sjönk tillbaka till 1,9% på fem års sikt i oktober,
från 2,0% månaden innan.

När den stora TNS Prospera-enkäten nådde 2,0% i september var det första
gången sedan oktober 2012.

Vice riksbankschef Per Jansson sade enligt protokollet från det
penningpolitiska mötet den 27 oktober att det var glädjande att
inflationsförväntningarna stiger, men att den oväntat låga inflationen i både
augusti och september gör att det finns en risk att förväntningarna faller
framöver.
kl 15.30: USA: industriproduktion oktober

Efter att i januari ha nått sin lägsta nivå efter krisen, -3,7%, ökade den
amerikanska industriproduktionen stadigt till en topp på +2,8% i augusti,
drivet av varmare vinterväder än normalt för säsongen, en återhämtning i
energibrytningen och en volatil uppgång i bilproduktionen.

"En del av styrkan från sommaren är inte hållbar, enligt oss, men vi räknar
med en hygglig tillväxt i oktober, med huvudsiffran upp 0,1 m/m", skriver
Credit Suisse USA-ekonomer i ett kundbrev.

De noterar att tillverkningsindustrin troligtvis kommer att vara den främsta
motorn bakom styrkan.

Sysselsättningsrapporten visade att antalet arbetade timmar ökade bland
produktionsanställda, antalet nya order har stigit till toppen av det senaste
intervallet i PMI-rapporterna och bilproduktionens scheman pekar mot en solid
månad.

Å andra sidan har samhällsnyttig produktion (utilities) antagligen varit en
liten broms då vädret fortsatt att normaliseras efter sommaren.

TORSDAG DEN 17 NOVEMBER

=======================

kl 7.30: RB: Per Jansson talar om "Varför har vi minusränta i Sverige?". Ingen
publicering

Vid det senaste penningpolitiska mötet ansåg Per Jansson att en naturlig fråga
var varför Riksbanken inte redan nu fattar beslut om att sänka reporäntan och
förlänga köpen av värdepapper.

För egen del hade Jansson mycket väl kunnat tänka sig att fatta dessa beslut
redan vid oktobermötet, men han såg fördelar med att avvakta och valde att
ställa sig bakom beslutet om att lämna både reporäntan och obligationsköpen
oförändrade.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet oktober

Arbetslösheten väntas ha vänt uppåt igen i oktober, till 6,3%, efter att i
september ha fallit till 6,1% från 6,6% månaden före. Nedgången var också
större än förväntningarna som låg på 6,3%.

Säsongsrensat bedöms arbetslösheten i oktober ha stigit till 6,8% från 6,7% i
september.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den öppna arbetslösheten oförändrad
på 4,0 procent i oktober.
kl 11.00: EMU: KPI (def) oktober

Inflationstakten väntas bli 0,5%, enligt Bloomberg News analytikerenkät. I
linje med det preliminära utfallet.
kl 14.30: USA: KPI oktober

Efter ett svagare utfall än väntat för kärninflationen i september (+0,1% m/m
och +2,2% y/y, mot väntade +0,2% resp 2,3%), spår Credit Suisse att
oktoberrapporten ska visa en fortsatt förbättring i huvud-KPI (främst för att
bensinpriserna stigit betydligt i säsongsjusterade termer) och en måttlig
månatlig uppgång i kärninflationen.

"Trots återhämtningen i energipriserna så har livsmedelspriserna utgjort en
broms för KPI-inflationen den senaste tiden. Efter en topp på 3,4% y/y i
slutet på 2014 så föll livsmedelspriserna ner i negativt territorium i
september för första gången sedan 2010", skriver ekonomerna.

De lyfter fram att kärninflationen i september hölls tillbaka av en svag
tjänsteinflation och en förnyad nedgång i kärn-inflationen för varor.

Credit Suisse kommer att titta efter en återhämtning i tjänsteinflationen och
håller också ögonen på läkemedelspriserna, som har registrerat ovanligt stora
uppgångar de senaste månaderna.

De noterar att detta är den sista KPI-rapporten innan decembermötet i FOMC.

"Enligt vår syn har sannolikheten för en räntehöjning före årsskiftet minskat
på grund av valresultatet, men ligger fortsatt över 50%. En överraskning på
nedsidan för KPI skulle kunna påverka Feds utsikter, men om det inte också
kommer en kollaps i tillväxtdata eller blir panik för riskaptiten så ser en
decemberhöjning fortsatt som det mest troliga resultatet", enligt
USA-ekonomerna på Credit Suisse.
kl 14.30: USA: Philadelphia Fed index november

I oktober sjönk de regionala indexen i New York och Philadelphia, medan
Richmond och Dallas steg.

ISM för industrin steg också i oktober, till 51,9, från 51,5 och över väntade
51,7.

Bradley J Holcomb vid ISM konstaterade i oktober att kommentarer från panelen
mestadels var positiva och att tillväxten börjar kännas mer konsekvent,
vilket bådar gott för fjärde kvartalet.

Även om Philly Fed sjönk till 9,7 i oktober, från 12,8 i september, så var
nedgången mindre än väntade 5,0. Bland delindexen steg order och
sysselsättning, medan priser och utsikterna på sex månaders sikt däremot
sjönk.

Konsensus för november ligger på en fortsatt nedgång till 8,0.
kl 16.00: Fed: Janet Yellen talar om ekonomiska utsikter inför kongressens
gemensamma ekonomiska utskott

Credit Suisse räknar med att Janet Yellen ska upprepa sina argument för en
räntehöjning samtidigt som hon, som alltid, noterar att beslutet beror på hur
statistiken utvecklas.

"Hon kommer sannolikt att undvika att verka politiserande, men hennes svar på
potentiella frågor om finanspolitik och regleringar kan ge vissa ledtrådar om
hur Fed tänker kring valresultatet", skriver Credit Suisse-ekonomerna.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.