Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

MÅNDAG DEN 20 APRIL

==================

- AF : varse l- och veckostatistik kl 12.00

Stort fokus har de senaste veckorna riktats mot Arbetsförmedlingens statistik
över antalet varsel och nyinskrivna arbetslösa.

Förra veckans siffror visade att 6.600 personer varslats om uppsägning och
sedan den 1 mars har sammantaget 56.133 personer varslats. Högst var antalet
varsel vecka 13, då 18.433 personer varslades.

"Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå
en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa", sade Annika
Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Totalt under perioden 1 mars - 12 april skrev 82.255 personer in sig som
arbetslösa, vilket är en fördubbling jämfört med samma period 2019.

TISDAG DEN 21 APRIL

==================

- Storbritannien : arbetslöshet (ILO) februari kl 8.00

Den senaste arbetslöshetsstatistiken från Storbritannien visade att antalet
arbetslösa ökade med 17.300 personer i februari, medan arbetslösheten enligt
ILO-standard uppgick till 3,9% under tremånadersperioden november-januari.

För februari räknar analytiker med att arbetslösheten låg kvar på 3,9%.
Unicredit tror den stiger till 4,0%.

Commerzbank spår att antalet arbetslösa ökade med 30.000 personer i mars.

- SCB : arbetslöshet mars kl 9.30

I februari var den säsongsrensade arbetslösheten 7,6%, upp från 7,1% månaden
före, och klart över de 6,9% som analytiker hade räknat med, enligt Infronts
prognosenkät.

Icke-säsongsjuterat steg arbetslösheten i februari till 8,2% från 7,5%.

Marsstatistiken från Arbetsförmedlingen visade att den totala arbetslösheten
steg till 7,6%, motsvarande månad i fjol var arbetslösheten 6,9%.

Swedbank räknar med att AKU för mars bara kommer att visa en begränsad uppgång
i arbetslösheten.

"Men det är lugnet före stormen. Arbetsförmedlingens veckodata visar på en
snabb försämring i slutet av mars och i april. I sommar bedömer vi att
arbetslösheten kan stiga till 10 procent", skriver Swedbank i ett kundbrev.

De noterar samtidigt att allt inte är nattsvart, utan att det fortfarande
finns gott om lediga platser i flera sektorer, som vård och omsorg, lager och
dagligvaruhandel som inte de gröna näringarna.

"Med god matchning och snabbutbildningar skulle uppgången i arbetslösheten
kunna begränsas", enligt Swedbank.

Enligt Infronts prognosenkät väntas den säsongsrensade arbetslösheten ha
stigit till 7,9% i mars.

- Tyskland : ZEW-index a pril kl 11.00

I mars sjönk ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar
på ekonomin kraftigt.

Index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen på
sex månaders sikt, sjönk till -49,5 i mars från 8,7 i februari. Väntat var en
betydligt mindre nedgång till -29,0.

Index över nuläget sjönk till -43,1 från -15,7 föregående månad, väntat -30,0.

ZEW noterade att nedgången var den starkaste sedan indexet började att
produceras i december 1991 och att nivåerna är nere på negativa nivåer som
vid finanskrisen.

"Den extremt starka nedgången i ZEW-indexet var att vänta.
Konjunktursignalerna blinkar röda. Finansmarknadsexperterna räknar med en
real BNP-nedgång både i det första och andra kvartalet", sade ZEW-chefen
Achim Wambach.

För april väntas en liten uppgång till -42,7 för förväntningarna, medan
nuläget spås ha sjunkit till -80,0.

Unicredit tror att index över nuläget sjunker till -70,0 och förväntningsindex
till -55,0.

- USA : försäljning befintliga bostäder mars kl 16.00

Ökade mycket mer än väntat i februari, med 6,5% i beräknad årstakt, jämfört
med förväntningarna som låg på mer blygsamma +0,7%.

Men i mars ser det dystrare ut, och analytiker väntar sig en kraftig nedgång i
försäljningarna.

ONSDAG DEN 22 APRIL

===================

- Storbritannien : KPI mars kl 8.00

Konsensusprognoserna för såväl KPI-inflationen som kärn-inflationen ligger på
en nedgång till 1,5%, från 1,7% månaden före.

TORSDAG DEN 23 APRIL

===================

- KI : konjunkturbarometer april kl 9.00

Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget hos företag och hushåll
sjönk redan i mars, till 92,4 från 98,7 i februari. Det var framför allt
hushållsförtroendet som drog ned, men det beror nog främst på att en klar
majoritet av företag i undersökningen svarade i början av mars, innan vidden
av coronapandemin var känd. Bedömare räknar därför med att det stora raset i
stället kommer nu i april.

"Enkäten i mars var bara toppen på isberget. Barometerindikatorn i april, som
är en kvartalsbarometer, väntas visa ett brett fall i förväntningarna",
skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

- EMU : PMI (prel) april kl 10 .00

Mars-utfallen var en riktig rysare, med störst fall för tjänstesektorn.
Tjänste-PMI rasade till 26,4, från 52,6 i februari.

Industri-PMI sjönk samtidigt till 44,5 i mars, från 49,2 månaden före.

Chris Williamson, chefekonom på IHS Markit, konstaterade att affärsaktiviteten
i euroområdet "kollapsade" i mars "i en utsträckning som överskrider med råge
vad vi såg även under kulmen av den globala finanskrisen".

Han varnade för att nedgången riskerar att intensifieras ytterligare i takt
med än mer när drakoniska policyåtgärder för att hantera viruset potentiellt
implementeras kommande månader.

Prognosen för april ligger på en fortsatt nedgång till 23 för tjänstesektorn
och till 40 för industrin.

Unicredit räknar med att tjänste-PMI bara faller en aning i april eftersom de
tror att största effekten av nedstängningen kom redan i mars. Däremot tror de
på ett fördjupat fall för industrin på grund av avtagande inhemsk
efterfrågan, störningar i värdekedjorna och stängda gränser.

"Enligt vår syn kommer den ekonomiska aktiviteten sannolikt att nå botten i
april. Detta är månaden då både de epidemiologiska och
begränsningsåtgärdernas kurvor väntas toppa", skriver Unicredit i ett
kundbrev.

- USA : nyanmälda arbetslösa, veckostatistik kl 14 . 3 0

Under den senaste månaden har totalt 22 miljoner amerikaner förlorat sina
jobb.

Förra veckans statistik visade att 5,25 miljoner personer som ansökte om
arbetslöshetsunderstöd, vilket dock var färre än de dryga 6,6 miljoner nya
ansökningarna veckan dessförinnan.

En del ekonomer har uttryckt förhoppningar om att antalet nya ansökningar
kommer att avta när företagen får del av de statliga stöden.

Commerzbanks prognos för det kommande utfallet ligger på 4,0 miljoner nya
ansökningar.

- USA : Markit PMI (prel) april kl 15 . 45

I mars sjönk Markits inköpschefsindex för tjänstesektorn till 39,8, från 49,4
föregående månad, medan industri-PMI sjönk till 48,5, från 50,7.

FREDAG DEN 24 APRIL

===================

- Storbritannien: detaljhandel mars kl 8.00

I februari sjönk försäljningen i den brittiska detaljhandeln med 0,3% jämfört
med månaden före. I mars bedömer analytiker att den sjönk med 2,5%, inklusive
bensin. Borträknat bensin spås en nedgång på 1,6%.

Även här är Unicredit mer pessimistiska än konsensus, de tror på ett
försäljningstapp på 4,0% inklusive bensin och på 3,0% exklusive bensin.

- Tyskland : IF O -index april kl 10 .00

IFO-index över klimatet i det tyska näringslivet sjönk till 86,1 mars, från
96,0 i februari.

Index över det aktuella läget sjönk till 93 från 99, medan förväntningsindex
sjönk till 79,7, från 93,2.

Konsensusprognosen för april ligger på fortsatt nedgång till 80 för
affärsklimatet.

- USA : order varaktiga varor (prel) mars kl 14 . 3 0

Väntas preliminärt ha sjunkit kraftigt, med 11,4%, i mars, efter en uppgång
med 1,2% i februari.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.